„ARTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000022364
Numer REGON: 531110269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/308852/21/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP5311102692001-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr. w rejestrze 19812001-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2001-06-25 do dziś
2. Adresulica OLESKA nr. domu 121 miejscowość OPOLE kod pocztowy 45-231 poczta OPOLE kraj POLSKA 2001-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.10.1993R. W KN. LUCYNY LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU REP. A NR 6696/93 ZMIANA UMOWY PAR. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 -11.06.2001 R. W KN. PIOTRA STASZ REP. A NR 2098/012001-06-25 do dziś
231.03.2010 R., KN W. MYGA I I. FRĄSZCZAK W OPOLU, REP. A NR 3747/2010, ZMIENIONO PAR. 1 -PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI2010-04-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2012 R., REP. A NR 430/2012, NOTARIUSZ PIOTR STASZ KN. W OPOLU -ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLERSKA2001-06-25 do dziś
2. ImionaJANINA2001-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500,00 ZŁ2008-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLERSKI2001-06-25 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2001-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ2006-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2001-06-25 do dziś
2. ImionaDOBROMIR2001-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41500,00ZŁ2001-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPOVSKI2006-09-12 do dziś
2. ImionaJOSIF2006-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000,00 ZŁ2008-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego166500,00 PLN2001-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1160000,00 PLN2001-06-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMISZYN2001-06-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOLERSKA2013-02-15 do dziś
2. ImionaJANINA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2013-02-15 do dziś
21. NazwiskoPOPOVSKI2013-02-15 do dziś
2. ImionaJOSIF2013-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2013-02-15 do dziś
31. NazwiskoBURGER2020-05-13 do dziś
2. ImionaBEATA2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-05-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-15 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-02-15 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-15 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-15 do dziś
546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-02-15 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-15 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-02-15 do dziś
846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-02-15 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-15 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-22 do dziś
5data złożenia 01.03.2007 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-03-07 do dziś
6data złożenia 23.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-12 do dziś
7data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
8data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
9data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-17 do dziś
10data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-30 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
12data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
15data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
21data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-17 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-05-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-03-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052007-03-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów