„MONTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000022236
Numer REGON: 016409290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2006-12-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38344/6/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164092902001-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MONTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 617352001-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2006-12-21 do dziś
2. Adresulica LECHICKA nr. domu 25 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-156 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-25 do dziś
miejscowość KATOWICE ulica JANA MATEJKI nr domu 3 kod pocztowy 40-077 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2006-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 10.08.2000R. W K.N. W WARSZAWIE PRZY UL.WILCZEJ 28 LOK.1 PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ MROCZKOWSKĄ-GOŁOWICZ REP. A 5619/2000 2. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 09.04.2001R. W K.N. W WARSZAWIE PRZY UL.CORAZZIEGO 4 PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWEM KUPISEM REP. A 3406/2001; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PAR. 7, 17, 19, 20, 23, JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2001-06-25 do dziś
220 PAŹDZIERNIKA 2006 R., MICHAŁ GRAJNER NOTARIUSZ W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 6880/2006 ZMIANA: § 3, § 72006-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
4. Numer KRS0000122056 2002-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁ2002-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABCHUK2003-10-02 do dziś
2. ImionaVALIANTSIN2003-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 32.500 ZŁ2003-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.B.L. -IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0600674052006-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTKOWIAK2001-06-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW BOGUMIŁ2001-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABCHUK2003-10-02 do dziś
2. ImionaVALIANTSIN2003-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDERECZENIK2006-12-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-12-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-06-25 do dziś
252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-06-25 do dziś
352 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-06-25 do dziś
450 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2001-06-26 do dziś
563 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-06-26 do dziś
663 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-06-26 do dziś
763 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2001-06-26 do dziś
863 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2001-06-26 do dziś
955 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-06-26 do dziś
1055 30 A RESTAURACJE2001-06-26 do dziś
1155 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-06-26 do dziś
1280 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-06-26 do dziś
1324 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-06-26 do dziś
1433 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-26 do dziś
1571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-06-26 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2001-06-26 do dziś
1774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-06-26 do dziś
1874 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-06-26 do dziś
1974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-06-26 do dziś
2074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-26 do dziś
2122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-06-26 do dziś
2222 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-06-26 do dziś
2322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-26 do dziś
2422 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-06-26 do dziś
2572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-06-26 do dziś
2671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-06-26 do dziś
2772 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-06-26 do dziś
2872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-06-26 do dziś
2972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-06-26 do dziś
3072 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-06-26 do dziś
3150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-26 do dziś
3250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-26 do dziś
3350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-26 do dziś
3450 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-26 do dziś
3550 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2001-06-26 do dziś
3671 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2001-06-26 do dziś
3771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-06-26 do dziś
3871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-06-26 do dziś
3965 21 Z LEASING FINANSOWY2001-06-26 do dziś
4060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-06-26 do dziś
4160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-06-26 do dziś
4250 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-21 do dziś
4350 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 20012002-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 R. data złożenia 29.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 R.2003-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 2002 R.2003-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów