TAMADAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000022061
Numer REGON: 017318424
Numer NIP: 5213160575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538162/23/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017318424 NIP 52131605752010-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMADAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-06-23 do dziś
2. Adresulica REJTANA nr. domu 5 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-516 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-23 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica CHODKIEWICZA nr domu 8 nr lokalu 9 kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2001R. NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA,UL.MOKOTOWSKA 52 LOK.3 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 3047/20012001-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2001-08-30 do dziś
2. ImionaZOFIA ALICJA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2010-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2001-08-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2001-08-30 do dziś
2. ImionaZOFIA ALICJA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2010-04-30 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-04-30 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-04-30 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-04-30 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2010-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 5.09.2001 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 5.09.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 5.09.2001 -31.12.20022003-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2003 data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-17 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-27 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
7data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
8data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
9data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-06-04 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
11data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
12data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
13data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
21data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-27 do dziś
201.01. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-06-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-27 do dziś
201.01. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01. -31.12.2007 R.2008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-06-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów