INSTYTUT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000021448
Numer REGON: 634211861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-08-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/17212/22/837]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ORGANIZACJI WIN nr domu 71/73 nr lokalu 19 kod pocztowy 91-811 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIZRLIR@IZRLIR.COM2014-06-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IZRLIR.COM2014-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.200 ROK. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ W POZNANIU JACKA KACZOROWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI S. C. REP. A NUMER 21637/2000 29.03.2001ROK AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ W POZNANIU JACKA KACZOROWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI S. C. REP. A NUMER 4932/2001 – ZMIANA UST 1 PAR. 3 I PAR. 4 UMOWY ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-07-06 do dziś
214.06.2012 R., NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2449/2012 ZMIENIONO PAR. 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2012-08-29 do dziś
329.04.2014 R., REPERTORIUM A NR 1841/2014, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO TREŚĆ § 3, § 4 ORAZ SKREŚLONO § 2.2014-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIETZ UNGER2001-07-06 do dziś
2. ImionaJANINA2001-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAŃSKI2012-08-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUCHIMIUK2012-08-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125500 PLN2001-07-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIETZ UNGER2001-07-06 do dziś
2. ImionaJANINA2001-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2014-06-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-06-04 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-04 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 27.07.2001 -31.12.2001 data złożenia 17.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 27.07.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 27.07.2001 -31.12.20012002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
3data złożenia 30.12.2008 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2009-01-07 do dziś
4data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-08-29 do dziś
5data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-08-29 do dziś
6data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-08-29 do dziś
7data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-08-29 do dziś
8data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
9data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-02 do dziś
10data złożenia 20.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11data złożenia 03.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
14data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
15data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-08 do dziś
16data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 R.2009-01-07 do dziś
201.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-08-29 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-08-29 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-08-29 do dziś
501.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-08-29 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-10-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2009-01-07 do dziś
301.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-08-29 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-08-29 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-08-29 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-08-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów