„CUKIERNIA MISTRZA JANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000021327
Numer REGON: 811968828
Numer NIP: 8522277911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[RDF/459846/22/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811968828 NIP 85222779112007-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKIERNIA MISTRZA JANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze 49762001-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-06-25 do dziś
2. Adresulica ŁUKASIŃSKIEGO nr. domu 110 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 71-215 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.1995 R. KN HELENY POSYNIAK W SZCZECINIE REP.A NR 3067/1998. 14.05.2001 R. REPERTORIUM A NR 6037/2001R. NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA KANCELARIA W SZCZECINIE PRZY AL.JEDNOŚCI NARODOWEJ 17. ZMIENIONO PAR.: 1, 2, 7, 9 PKT. 1, PAR. 11, 16, 20, 21, 23 PKT. 2, PAR. 24 PKT. 4, PAR. 25, 29, PAR. 32 PKT. 1, PAR. 34, 36, 37, 38.2001-06-25 do dziś
228.10.2002 R., REP. A NR 4676/2002 KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA ZARECKA UL. MONTE CASSINO 8/1; 70-485 SZCZECIN, ZMIANA W PAR. 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2002-12-04 do dziś
322.04.2004 R. NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 3440/2004- ZMIENIONO § 1 I § 14, W § 18 SKREŚLONO PKT 2 A PKT 3 NADANO NR 2; SKREŚLONO §§ OD 22 DO 27; ZMIENIONO § 28 I NADANO MU NR 22; § 29 NADANO NR 23, ZMIENIONO §30 I NADANO MU NR 24; § 31 OTRZYMAŁ NR 25, § 32 OTRZYMAŁ NR 26, ZMIENIONO §33 I NADANO MU NR 27, §34 DO 41 ZMIENIONO NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO NA 28 DO 35.2004-08-26 do dziś
410.01.2006 R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 193/2006 ZMIENIONO § 29 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2006-02-02 do dziś
528 LUTEGO 2008 R. REPERTORIUM A NR 1573/2008; HELENA POSYNIAK NOTARIUSZ W SZCZECINIE. WYKREŚLONO: § 1 -§ 32 I ZASTĄPIONO JE § 1 -§ 25.2008-04-09 do dziś
63 CZERWCA 2008 R., REP. A NR 6678/2008, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIENIONO: § 5, § 6 UST. 4, § 11, § 14 UST. 1, § 14 UST. 2, § 20 UST. 2, § 20 UST. 6, § 21 UST. 4, § 24, § 25 UST. 12008-06-12 do dziś
719.03.2010 R. REPERTORIUM A NR 5187/2010, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 16, DODANO PO § 16 NOWY § 17; DOTYCHCZASOWYM § 17-24 NADANO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ § 18-25, ZMIENIONO § 20 (DOTYCHCZASOWY § 19), ZMIENIONO § 22 (DOTYCHCZASOWY § 21), DODANO PO § 25 (DOTYCHCZASOWY § 24) NOWY § 26, DOTYCHCZASOWY § 25 OTRZYMAŁ NUMER 27 I NOWE BRZMIENIE. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH.2010-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.714.000,00 ZŁ2013-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUARIUS VENTURES LIMITED2001-06-25 do dziś
3
2. ImionaIRISTON HOLDINGS LIMITED2002-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH2002-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1714000,00 PLN2005-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2008-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZZARD2017-03-16 do dziś
2. ImionaMARK2017-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALLAGHER2016-04-20 do dziś
2. ImionaDAVID STEPHEN2016-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLILL2016-04-20 do dziś
2. ImionaJONATHAN CRAIG2016-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSZCZELINA2020-12-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-12-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-04-09 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2008-04-09 do dziś
310 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2008-04-09 do dziś
446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-04-09 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-04-09 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-04-09 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-04-09 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2008-04-09 do dziś
971 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2008-04-09 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01-01-2001 DO 31-12-2001 data złożenia 08.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2001 DO 31-12-2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2001 DO 31-12-20012002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 06.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-06-02 do dziś
5data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-24 do dziś
6data złożenia 13.02.2008 okres 01.01.2006 DO 30.04.2007 R.2008-02-21 do dziś
7data złożenia 05.12.2008 okres 1 MAJA 2007 DO 30 KWIETNIA 20082008-12-11 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 1 MAJA 2008 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
9data złożenia 31.01.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 30 CZERWCA 20112012-02-13 do dziś
10data złożenia 07.01.2013 okres 1 LIPCA 2011 DO 30 CZERWCA 20122013-01-15 do dziś
11data złożenia 17.02.2014 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-01-12 do dziś
12data złożenia 14.01.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-01 do dziś
13data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-04-11 do dziś
14data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-11-22 do dziś
15data złożenia 17.11.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-09 do dziś
16data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
17data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
18data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-12 do dziś
19data złożenia 10.01.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-10 do dziś
20data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 DO 30.04.2007 R.2008-02-21 do dziś
21 MAJA 2007 DO 30 KWIETNIA 20082008-12-11 do dziś
31 MAJA 2008 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 30 CZERWCA 20112012-02-13 do dziś
51 LIPCA 2011 DO 30 CZERWCA 20122013-01-15 do dziś
6OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-01-12 do dziś
7OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-01 do dziś
8OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-11-22 do dziś
9OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-09 do dziś
10OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
11OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
13OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-12 do dziś
14OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-10 do dziś
15OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 DO 30.04.2007 R.2008-02-21 do dziś
31 MAJA 2007 DO 30 KWIETNIA 20082008-12-11 do dziś
41 MAJA 2008 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 30 CZERWCA 20112012-02-13 do dziś
61 LIPCA 2011 DO 30 CZERWCA 20122013-01-15 do dziś
7OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-01-12 do dziś
8OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-01 do dziś
9OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-11-22 do dziś
10OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-09 do dziś
11OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
12OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
14OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-12 do dziś
15OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-10 do dziś
16OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-08-24 do dziś
301.01.2006 DO 30.04.2007 R.2008-02-21 do dziś
41 MAJA 2007 DO 30 KWIETNIA 20082008-12-11 do dziś
51 MAJA 2008 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 30 CZERWCA 20112012-02-13 do dziś
71 LIPCA 2011 DO 30 CZERWCA 20122013-01-15 do dziś
8OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-01-12 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-01 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-04-11 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-11-22 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-09 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-14 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-12 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-10 do dziś
17OD 01.07.2021 DO 30.06.20222022-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów