SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „STANDARD”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000021320
Numer REGON: 001364023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-11-09
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/28840/22/682]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013640232002-04-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „STANDARD”2001-06-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH SEKCJA REJESTRÓW nr. w rejestrze ARS 2902001-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2001-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica KOPERNIKA nr domu 5 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2009-06-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@STANDARDSKIERNIEWICE.PL2019-06-27 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://STANDARDSKIERNIEWICE.PL/2019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2000R.2001-06-22 do dziś
228.11.2007 R. UCHWAŁA NR 12/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI USUNIĘCIE § 1 DO § 83 STATUTU PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.10.2007 R. I PRZYJECIE NOWYCH OD § 1 DO § 81 STATUTU.2008-02-19 do dziś
316.06.2011 R. -UCHWAŁĄ NR 9/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO § 78 UST. 3 STATUTU.2011-10-07 do dziś
418.08.2012 R. ZMIENIONO § 51 I § 78 STATUTU.2012-11-12 do dziś
524.06.2017 R. § 19 UST. 1 ORAZ 19 UST. 32018-02-13 do dziś
630.06.2018 R. - USUNIĘCIE §1 DO §81 STATUTU I PRZYJĘCIE NOWYCH OD §1 DO §83.2019-06-27 do dziś
729.06.2019 R. SKREŚLA SIĘ TREŚĆ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW OD 1 DO 81, ICH JEDNOSTKI REDAKCYJNE OD 1 DO 81 ORAZ WYSTĘPUJĄCE ŚRÓDTYTUŁY; W MIEJSCE SKREŚLONYCH POSTANOWIEŃ WPROWADZA SIĘ TREŚĆ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH ODPOWIEDNIO W PARAGRAFACH OD 1 DO 83 ORAZ ŚRÓDTYTUŁY.2019-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK TJ. OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2022-11-09 do dziś
2. ImionaKAROL2022-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-09 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-22 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-04 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-09 do dziś
51. NazwiskoWYSOCKA2022-11-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-09 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYŃSKI2020-09-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJT2020-09-15 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOST2020-09-15 do dziś
2. ImionaRENATA ZOFIA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTECKI2018-02-13 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PAWEŁ2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2001-06-22 do dziś
245 21 A BUDOWANIE DOMÓW JEDNO I WIELORODZINNYCH, URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH2001-06-22 do dziś
370 32 A WSPÓŁDZIAŁANIE NA PODSTAWIE UMÓW Z ORGANIZACJAMI SPÓŁDZIELCZYMI I GOSPODARCZYMI ORAZ ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ SPRAWAMI I PROBLEMAMI MIESZKALNICTWA2001-06-22 do dziś
468 20 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R -31.12.2001 R data złożenia 25.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R -31.12.2001 R2002-12-11 do dziś
2data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-02-02 do dziś
3data złożenia 03.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-19 do dziś
4data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2009-06-29 do dziś
5data złożenia 08.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
7data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
8data złożenia 11.09.2012 okres 2011 R.2012-11-12 do dziś
9data złożenia 09.09.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
10data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
12data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
14data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
17data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
18data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - - 31.12.2005 R.2007-02-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-19 do dziś
301.01.2007 R -31.12.2007 R2009-06-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
72011 R.2012-11-12 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R -31.12.2001 R2002-12-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-19 do dziś
301.01.2007 R -31.12.2007 R2009-06-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
72011 R.2012-11-12 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów