SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MŁODA RODZINA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000021185
Numer REGON: 001233829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[RDF/461047/22/292]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001233829 NIP 52711194022009-04-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MŁODA RODZINA”2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr. w rejestrze ARS 18292001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2001-06-21 do dziś
2. Adresulica RELAKSOWA nr. domu 37 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA 2001-06-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLW@WP.PL2017-03-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MLODARODZINA.PL2017-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.09.1995R.-TEKST JEDNOLITY 27.06.1999R.-ZMIANA PAR.1 PKT 3 ORAZ PAR.22 PKT 22001-06-21 do dziś
227.11.2003 R., ZMIENIONO: §4, §5, §7, §9, §10, §15, §22-28, §29-34, §57, §59; USUNIĘTO §68; ZMIANA TYTUŁU ROZDZ. V, DODANE ŚRÓDTYTUŁY A, B, C, D, E; ZMIANA TYTUŁU ROZDZ. VI2004-01-27 do dziś
317.06.2004 ZMIANA §6 UST. 1 -ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-09-21 do dziś
43 LUTY 2012 ROKU, ZMIANA § §: 1, 5, 6, 7, 8, 9 UST. 1 PKT D), 9 UST. 2, 9A, 16, 17, 19, 28 UST. 3, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42 UST. 2, 42 UST. 2 PKT A), 43, 47, 49, 50, 51, 54 UST. 1, 57A, 57C, 57E, 61 UST. 2, 66 UST. 2, SKREŚLONO § 28 Z INDEKSEM 2 UST. 2, 52, 53. TEKST JEDNOLITY.2012-04-27 do dziś
509.02.2017 R., ZMIENIONO §§: 4, 8, 9, 9A, 14, 15, 16, 20, 22, 28, 28 (2), 28(5), 31, 32, 35, 39, 40, 42, 47, 49, 50, 56, 57, 57 B, 59, 63, 66, 67 SKREŚLONO §§: 23 ZMIANA NUMERACJI §§: 9A STAJE SIĘ 10, 10 STAJE SIĘ 11, 11 STAJE SIĘ 12, 12 STAJE SIĘ 13, 13 STAJE SIĘ 14, 14 STAJE SIĘ 15, 15 STAJE SIĘ 16, 16 STAJE SIĘ 17, 17 STAJE SIĘ 18, 18 STAJE SIĘ 19, 19 STAJE SIĘ 20, 20 STAJE SIĘ 21, 21 STAJE SIĘ 22, 22 STAJE SIĘ 23, 23 STAJE SIĘ 24, 28 (1) STAJE SIĘ 29, 28 (2) STAJE SIĘ 30, 28 (3) STAJE SIĘ 31, 28 (4) STAJE SIĘ 32, 28 (5) STAJE SIĘ 33, 28 (6) STAJE SIĘ 34, 28 (7) STAJE SIĘ 35, 28 (8) STAJE SIĘ 36, 29 STAJE SIĘ 37, 30 STAJE SIĘ 38, 31 STAJE SIĘ 39, 32 STAJE SIĘ 40, 33 STAJE SIĘ 41, 34 STAJE SIĘ 42, 35 STAJE SIĘ 43, 36 STAJE SIĘ 44, 37 STAJE SIĘ 45, 38 STAJE SIĘ 46, 39 STAJE SIĘ 47, 40 STAJE SIĘ 48, 41 STAJE SIĘ 49, 42 STAJE SIĘ 50, 43 STAJE SIĘ 51, 44 STAJE SIĘ 52, 45 STAJE SIĘ 53, 46 STAJE SIĘ 54, 47 STAJE SIĘ 55, 48 STAJE SIĘ 46, 49 STAJE SIĘ 57, 50 STAJE SIĘ 58, 51 STAJE SIĘ 59, 54 STAJE SIĘ 60, 55 STAJE SIĘ 61, 56 STAJE SIĘ 62, 57 STAJE SIĘ 63, 57 A STAJE SIĘ 64, 57 B STAJE SIĘ 65, 57 C STAJE SIĘ 66, 57 D STAJE SIĘ 67, 57 E STAJE SIĘ 68, 57 F STAJE SIĘ 69, 57 G STAJE SIĘ 70, 57 H STAJE SIĘ 71, 58 STAJE SIĘ 72, 59 STAJE SIĘ 73, 60 STAJE SIĘ 74, 61 STAJE SIĘ 75, 62 STAJE SIĘ 76, 63 STAJE SIĘ 77, 64 STAJE SIĘ 78, 65 STAJE SIĘ 79, 66 STAJE SIĘ 80, 67 STAJE SIĘ 812017-03-28 do dziś
621.03.2018 R. - ZMIANY: § 5 - ZMIENIONY § 6 - ZMIENIONY § 7 - ZMIENIONY § 8 - ZMIENIONY § 11 UST. 1 PKT B, E, F I G - ZMIENIONE § 13 - ZMIENIONY § 14 - ZMIENIONY § 15 - ZMIENIONY § 16 - ZMIENIONY § 17 - ZMIENIONY § 18 - ZMIENIONY § 19 - ZMIENIONY § 21 - ZMIENIONY § 22 - ZMIENIONY § 32 - ZMIENIONY § 33 - ZMIENIONY § 44 UST. 2 - ZMIENIONY § 50 UST. 5 - ZMIENIONY § 52 UST. 1 PKT 10 - ZMIENIONY § 52 UST. 3 -SKREŚLONY § 56 UST. 3 - DODANY § 64 UST. 5 PKT 2 - ZMIENIONY § 73 - ZMIENIONY § 76 UST. 2 - ZMIENIONY § 76 UST. 6- DODANY PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2018-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNA CZAS REALIZACJI PRZYJĘTEGO PROGRAMU BUDOWY (KABATY UL. RELAKSOWA)2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPAR.51 UST.1 STATUTU-OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ O ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, A ZA SPÓŁDZIELNIĘ O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGALINOWSKI2016-03-21 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-21 do dziś
21. NazwiskoPTASZNIK2004-09-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-09-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-21 do dziś
31. NazwiskoGOLUBIŃSKA2003-09-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JULITA2003-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-05 do dziś
41. NazwiskoOSZAJCA2001-08-22 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2019-07-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ARTUR2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-07-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJECKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIĄG MERE2019-07-03 do dziś
2. ImionaIWONA KRYSTYNA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYLIŃSKA STAŃCZAK2019-07-03 do dziś
2. ImionaANNA BEATA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 01.10.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.1998 -31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 17.06.2000 -17.06.20012001-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2003 -31.05.20042004-09-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 14.06.2002 -29.06.20032005-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 06.2004 -05.20052005-09-23 do dziś
5data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
6data złożenia 14.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
8data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-09-30 do dziś
9data złożenia 29.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
10data złożenia 29.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-28 do dziś
11data złożenia 18.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
12data złożenia 29.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
13data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
14data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-05 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
16data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-09-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-11-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-11-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES CZERWCA 2005 -8 CZERWCA 20062006-09-05 do dziś
2OD CZERWCA 2006 R. DO KWIETNIA 2007 R.2007-09-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów