SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCŁAW-LOTNISKO”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000021152
Numer REGON: 000920918
Numer NIP: 5250010060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2023-09-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37968/23/572]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009209182001-06-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCŁAW-LOTNISKO”2001-06-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 15512001-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-06-26 do dziś
2. Adresulica ORLEGO LOTU nr. domu 6 kod pocztowy 03-982 poczta WARSZAWA 2001-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGL@SMGL.COM.PL2013-06-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMGL.COM.PL2013-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.11.1981R. UCHWALONO STATUT 27.10.1999R. ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2001-06-26 do dziś
224.06.2006; ZMIANA: § 11 PKT 2), 5) -24); § 12 PKT 9) -15); § 15 UST. 1, UST. 2 PKT 2; § 17 UST. 2, 4, 5; § 19 UST. 1, 2, 3; § 53 UST. 1; § 55 UST. 4, 5, 6, 7; § 76 UST. 1, § 79; § 80; § 81; § 83; § 84; § 124 UST. 4, 5; § 131 UST. 1, 4; ROZDZIAŁ IX, ROZDZIAŁ X2006-07-11 do dziś
330 LISTOPADA 2007 R., § 3 UST. 2-7, § 4 UST. 4, § 6 UST. 1, 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 9 UST. 2, 3, § 10 UST. 3, § 11 UST. 1, 2, § 12 UST. 1, § 13 PKT 7, § 15 UST. 2, § 17 UST. 3-5, § 21 UST. 1, 2, § 22 UST. 2, § 23, § 29-1, § 29-2, § 30 UST. 1-5, § 31 UST. 2, § 32§ 34, § 37 UST. 1, § 38 UST. 1, 2, § 39, § 40, § 42 UST. 1, 2, § 47 UST. 3, § 49, § 55 UST. 5, § 59, § 60, § 61 UST. 3, § 66 UST. 1, § 67, § 68, § 70 UST. 1, § 71 UST. 1, 2, § 72 UST. 1, § 73, § 75 UST. 1, § 76, § 79§ 84, § 88 UST. 4, 9, § 90 UST. 3, 5, § 91 UST. 1-6, § 92 UST. 3, § 95, § 96, § 97 UST. 1, 3, § 98-§ 102, ROZDZIAŁ III, § 103-§ 111, § 112 UST. 2, § 113 UST. 1, 2, 4-11, § 114, § 115 UST. 3, § 116 UST. 2, 4, 5, § 118§ 129, § 131 UST. 2, 3, § 132 UST. 1, 2, § 131-1 UST. 1, § 133-2 UST. 1, 2, § 134, § 138, § 140, § 141 UST. 2, § 143, § 144 UST. 2-7, § 145, § 147 UST. 1, § 149, § 150 UST. 1, § 151 UST. 1.2008-04-30 do dziś
423.05.2018 R., ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE JEGO NOWEJ TREŚCI2018-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIECZYŃSKI2012-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2014-06-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-27 do dziś
21. NazwiskoSIENKIEWICZ2004-12-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-12-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-20 do dziś
31. NazwiskoWYSOCKI2004-12-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2004-12-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-20 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-11 do dziś
61. NazwiskoPRZYCHODZEŃ2001-09-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-13 do dziś
71. NazwiskoCHRYSZCZANOWICZ2001-09-13 do dziś
2. ImionaIWONA JOLANTA2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2023-09-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2023-09-21 do dziś
2. ImionaWANDA CELINA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKI2017-09-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKA2017-09-06 do dziś
2. ImionaEWA DOROTA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACZ2017-09-06 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKUŁA2017-09-06 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGA WYSZOMIRSKA2017-09-06 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMOWSKI2017-09-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASNODĘBSKA2017-09-06 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZOMSKI2019-06-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGORSKI2023-09-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERSTOBITOW2023-09-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA ALFREDA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYTOWICZ2023-09-21 do dziś
2. ImionaLECH2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUPIECHOWSKA2023-09-21 do dziś
2. ImionaMARZENA ANNA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKA POMIANOWSKA2023-09-21 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2023-09-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD JACEK2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPNIACKA2023-09-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARZENA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaEL SOUSY2023-09-21 do dziś
2. ImionaSAMIR2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
191. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDOWSKA2023-09-21 do dziś
2. ImionaHANNA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
201. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZIK2023-09-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
211. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄDZIŃSKI2023-09-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2023-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoWÓJCIK URBANIAK2008-04-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2008-04-30 do dziś
21. NazwiskoBARTUSZEK2008-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ `2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM PRAW DO LOKALI.2008-04-30 do dziś
31. NazwiskoPIOTROWSKA2011-07-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA JULIA2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2011-07-07 do dziś
41. NazwiskoSADOWSKI2011-11-09 do dziś
2. ImionaJERZY2011-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZARZĄDZANIA WYODRĘBNIONYM OSIEDLEM „WILGA-ISKRA”2011-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-22 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-22 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 15.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2001 ROK2002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
7data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.10.20072008-07-14 do dziś
8data złożenia 26.06.2008 okres 02.10.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
10data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
11data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
12data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
13data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
14data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
15data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
16data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
17data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
18data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
19data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
20data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
21data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-18 do dziś
22data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
23data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.10.20072008-07-14 do dziś
402.10.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
6ZA 2006 ROK2007-07-26 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
1601.01.2007 -01.10.20072008-10-21 do dziś
1702.10.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-18 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
6ZA 2006 ROK2007-07-26 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-18 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2006-10-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniW DNIU 18.06.2005 R. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GOCŁAW-LOTNISKO” DOKONAŁO PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI PODEJMUJĄC NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 5 WYDZIELAJĄCA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „ORLIK-JANTAR” UCHWAŁA NR 6 -WYDZIELAJĄCA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „WILGA 2000” UCHWAŁA NR 7 WYDZIELAJĄCA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „WILGA-ISKRA” UCHWAŁA NR 8 -WYDZIELAJĄCA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „NOWA WILGA”. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWA WILGA” NIE PODJĘŁA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REJESTRACJI I POZOSTAŁA W SKŁADZIE SPÓŁDZIELNI „GOCŁAW-LOTNISKO”.2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów