SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE WIESZCZÓW” W CZAPLINKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000020890
Numer REGON: 330068123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394216/22/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3300681232001-06-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE WIESZCZÓW” W CZAPLINKU2001-06-21 do dziś
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE WIESZCZÓW” W CZAPLINKU2019-07-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE nr. w rejestrze 1412001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat DRAWSKI gmina CZAPLINEK miejscowość CZAPLINEK2001-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CZAPLINEK ulica MICKIEWICZA nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 78-550 poczta CZAPLINEK kraj POLSKA 2013-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.06.1996 R.2001-06-21 do dziś
224 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2003-12-18 do dziś
316 LISTOPADA 2007 R., UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2008-01-15 do dziś
425.06.2014 R., ZMIANA § 13 I § 92014-07-08 do dziś
527.06.2018 R. - ZMIANA TREŚCI CAŁEGO STATUTU.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2008-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZERNIAWSKI2017-06-16 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-06-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-16 do dziś
21. NazwiskoDYMECKI2013-07-03 do dziś
2. ImionaJAN IRENEUSZ2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2013-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-03 do dziś
31. NazwiskoLEWANDOWSKI2012-06-06 do dziś
2. ImionaJERZY2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-06 do dziś
41. NazwiskoCULAK2001-06-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW EUGENIUSZ2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-06-21 do dziś
51. NazwiskoKĘDZIERSKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES2001-06-21 do dziś
61. NazwiskoBIEGAJŁO2001-06-21 do dziś
2. ImionaLEON ANDRZEJ2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAHORSKA2018-09-28 do dziś
2. ImionaHALINA ANIELA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJEK2018-09-28 do dziś
2. ImionaEWA SABINA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMAK2018-09-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EDYTA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIATAŁA2018-09-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-12-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-07-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-07 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-07-07 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-07-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-07 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2017-11-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-16 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-11-16 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-31 do dziś
5data złożenia 16.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
6data złożenia 19.06.2001 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
11data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
12data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012R. -31.12.2012R.2013-07-03 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
15data złożenia 27.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
16data złożenia 13.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
19data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
20data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
21data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
801.01.2012R. -31.12.2012R.2013-07-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-31 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
901.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
1001.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
1201.01.2012R. -31.12.2012R.2013-07-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów