„ARTRAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000020752
Numer REGON: 010821893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305781/21/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0108218932001-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTRAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 421072001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 02-561 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.1994 R. NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI 00-075 WARSZAWA UL.SENATORSKA 13/15, REP.A NR 10040/942001-06-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.09.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-11123/2002, ZMIENIONO PAR. 8, 9, 10, 14, 16, 17;2002-11-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MARCA 2003 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENY PRONIEWICZ W WARSZAWIE REP. A -3659/2003. ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2003-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOP FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820053752019-01-11 do dziś
4. Numer KRS0000760987 2019-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH2019-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2002-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2019-01-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻIŻKA2003-08-27 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2003-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLAMPKA WIELGO2017-02-24 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-02-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-23 do dziś
259 12 DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-03-23 do dziś
359 13 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-23 do dziś
459 14 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2015-03-23 do dziś
573 1 REKLAMA2015-03-23 do dziś
618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-03-23 do dziś
718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-03-23 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-03-23 do dziś
959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-03-23 do dziś
1090 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-18 do dziś
4data złożenia 05.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
5data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-11 do dziś
6data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
7data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-03 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 13.12.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-14 do dziś
12data złożenia 02.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
13data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
14data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
20data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
21data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-08-03 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122014-01-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów