„ENERGIA INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000020251
Numer REGON: 390759286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/306893/21/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3907592862001-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGIA INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr. w rejestrze 19562001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2001-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica RATAJA nr domu 28 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2009-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2000 R. NOTARIUSZ RENATA GŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 12 REPERTORIUM A NR 3032/2000 8.01.2001 R., REPERTORIUM A NR 11/2001, NOTARIUSZ RENATA GŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. MICKIEWICZA 12 ZMIANA PAR. 22 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI2001-06-21 do dziś
23.09.2001 R. REPERTORIUM A NR 4516/2001, NOTARIUSZ RENATA GŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. MICKIEWICZA 12, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -DODANIE UST. 3 PAR. 242001-12-31 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 18.11.2002 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ GŁOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. MICKIEWICZA 12, REP. A NR 6108/2002 DODANO DO § 24 UST. 4 I 5.2002-12-04 do dziś
4- AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 09.07.2013R, REP. A NR 1546/2013, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA WARZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, U. MACIEJA RATAJA 28 ZMIENIONO: § 7, § 16, § 17, § 22, § 24; USUNIĘTO: W § 18 PKT 7, W § 19 PKT 2 I OZNACZENIE PKT 1, § 20, § 21 UMOWY SPÓŁKI.2013-09-13 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 01.09.2015R., REP. A NR 9241/2015, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ RĄCZKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11 ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2001-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINKASSO REFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3906459152001-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500,ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2001-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego20000 PLN2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19000 PLN2001-06-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2016-08-24 do dziś
2. ImionaZYGMUNT LUDWIK2016-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2016-08-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2001-06-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-01-11 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-01-11 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-11 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-11 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-11 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-11 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-09-22 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-22 do dziś
382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 06.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 0D 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 0D 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 0D 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 0D 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 21.09.2004 R. I OD 22.09.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 21.09.2004 R. I OD 22.09.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
5data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-04 do dziś
7data złożenia 17.06.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
8data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
9data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
11data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
12data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-04 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 0D 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 0D 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 21.09.2004 R. I OD 22.09.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
6OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-04 do dziś
7OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy V GU -55/04 data wydania 22.09.20042004-11-15 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY W LEGNICY POSTANOWIENIEM Z DN. 16.02.2006 R. SYGN. AKT GUP 27/04 STWIERDZIŁ ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU DŁUŻNIKA „ENERGIA INVEST” SPÓŁKI Z O. O. W LEGNICY data 16.02.20062006-10-04 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2004-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów