SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBAKAN 2”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000020103
Numer REGON: 191244685
Numer NIP: 9570570006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[RDF/462938/22/356]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1912446852001-06-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBAKAN 2”2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze RSA 9822001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ORFEUSZA nr domu 34 nr lokalu 1A kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2008-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.10.1996 R.2001-06-21 do dziś
227.06.2003 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2003-12-23 do dziś
328.06.2011 -UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2011-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCENDROWSKI2006-07-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WITOLD2006-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-07-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-27 do dziś
21. NazwiskoMROCZKA2005-01-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2005-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-07-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-25 do dziś
31. NazwiskoPRUŚ2004-08-27 do dziś
2. ImionaSYLWESTER ZBIGNIEW2004-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-01-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-27 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-16 do dziś
51. NazwiskoRUDAK2002-10-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2002-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-16 do dziś
61. NazwiskoDUCH2001-06-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPCZUK2014-11-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZEWSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODNICKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARZENA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-13 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
4data złożenia 13.12.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-02-13 do dziś
5data złożenia 24.03.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-09 do dziś
6data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 R-31.12.2009 R2010-09-16 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
8data złożenia 31.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10data złożenia 17.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17data złożenia 01.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-01 do dziś
18data złożenia 21.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-02-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-09 do dziś
401.01.2009 R-31.12.2009 R2010-09-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-02-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-09 do dziś
501.01.2009 R-31.12.2009 R2010-09-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów