„BOM-7” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000020055
Numer REGON: 811130634
Numer NIP: 8522082001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-05-12
Sygnatura akt[RDF/380645/22/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811130634 NIP 85220820012009-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOM-7” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr. w rejestrze 56622001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica POCZTOWA nr domu 4 nr lokalu LU1 kod pocztowy 70-357 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2009-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.1997 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA ALINA WŁODARCZYK-WARDACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ALEJA 3-GO MAJA2001-06-21 do dziś
2REP. A NR 920/1997.2001-06-21 do dziś
318.12.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ JOLANTA ZARECKA REP. A NR 6402/2003 §2, §5, §7, §14, §15, §16, §18, §19, §212004-04-06 do dziś
431.01.2006 R., REPERTORIUM A NR 263/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ JOLANTA ZARECKA, ZMIANA § 7.2006-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUŻYŃSKA2001-06-21 do dziś
2. ImionaALICJA FELICJA2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.600,-ZŁ.2001-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBIEŃ2001-06-21 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JERZY2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBIEŃ2001-06-21 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JERZY2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBIELAŃSKA2001-06-21 do dziś
2. ImionaIRENA2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ZWYKŁA2001-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-18 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-18 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-18 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-18 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-05-18 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002, 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-19 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-02 do dziś
6data złożenia 13.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-15 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-24 do dziś
8data złożenia 16.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-14 do dziś
9data złożenia 16.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-18 do dziś
10data złożenia 16.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
11data złożenia 08.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-26 do dziś
12data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
14data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
15data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
20data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
21data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-02 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-24 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-14 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-18 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-02 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-15 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-24 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-14 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-18 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-20 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów