„EXOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000019657
Numer REGON: 472312171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[RDF/272781/20/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472312171 NIP 72924215962010-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr. w rejestrze 76162001-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-06-22 do dziś
2. Adresulica PABIANICKA nr. domu 324 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 93-454 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.2000 R. NOT. E. LODZIŃSKA, KN W ŁODZI, REP. A NR 229/2000 23.02.2000 R. NOT. E. LODZIŃSKA, KN W ŁODZI, REP. A NR 362/2000 ZMIANA PAR. 10, PAR. 11, PAR. 14 DNIA 28.02.2001 R. NOT. R. KANIECKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 654/20012001-06-22 do dziś
212.03.2002 R-REP. A NR-871/2002 - NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, K.N. W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 80/82 PARAGRAFY ZMIENIONE-23 UST. 3; 24; 25; 27 UST. 2; 29 UST. 4; 30; 34; 35; 36 UST. 5 I UST. 6; 37; 40 PARAGRAFY DODANE-UST. 3 W PARAGRAFIE 26 PARAGRAFY USUNIĘTE UST. 5 PARAGRAFU 29; UST. 7 PARAGRAFU 362002-06-14 do dziś
316.02.2004 R. REP. A NR 744/2004 NOTARIUSZ R. KANIECKI Z KN W ŁODZI -ZMIENIONO §§ 15, 19 I 39 UMOWY SPÓŁKI2004-04-05 do dziś
424.09.2004 R.-KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, REP. A NR 4194/2004 ZMIENIONO: § 10 UMOWY.2004-10-11 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2009 R., REP A NR 4488/2009, NOTARIUSZ EWA SŁUGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIANA § 10 I § 37; AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.01.2010 R., REP A NR 295/2010, NOTARIUSZ EWA SŁUGOCKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -SKREŚLONO § 36 USTĘP 6.2010-02-26 do dziś
603.02.2015R., REP. A NR 438/2015, NOTARIUSZ EWA SŁUGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §29 UST.4 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2001-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaJOLANTA TERESA2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2001-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2001-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ HENRYK2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2001-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000 PLN2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000 PLN2001-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO, NIEOGRANICZONEGO CO DO WARTOŚCI BĄDŹ PREDMIOTU DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH TEN ZARZĄD.2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaJOLANTA TERESA2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2001-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKALISZEWSKI2015-03-31 do dziś
2. ImionaSZYMON2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-31 do dziś
21. NazwiskoSZYMCZAK2004-04-05 do dziś
2. ImionaJOANNA KAROLINA2004-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-05 do dziś
31. NazwiskoANTONIUK2001-06-22 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SĄDOWNICZYCH I OZDOBNYCH2001-06-22 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-31 do dziś
346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-03-31 do dziś
401 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2015-03-31 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-03-31 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-03-31 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-31 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-31 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-03-31 do dziś
1046 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2015-03-31 do dziś
1147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.03.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 26.09.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 R.2001-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. data złożenia 05.06.20022002-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.07.2004 R. data złożenia 19.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.07.2004 R.2004-11-29 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.08.2004 R.-31.07.2005 R. data złożenia 27.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2004 R.-31.07.2005 R.2005-11-10 do dziś
6data złożenia 30.10.2006 okres 01.08.2005 R.-31.07.2006 R.2006-11-28 do dziś
7data złożenia 30.10.2007 okres 01.08.2006 R. -31.07.2007 R.2007-11-14 do dziś
8data złożenia 29.10.2008 okres 01.08.2007 R. -31.07.2008 R.2008-11-24 do dziś
9data złożenia 28.10.2010 okres 01.08.2009 R. -31.07.2010 R.2010-12-10 do dziś
10data złożenia 27.10.2009 okres 01.08.2008 R. -31.07.2009 R.2010-01-19 do dziś
11data złożenia 28.10.2011 okres 01.08.2010 R. -31.07.2011 R.2011-11-21 do dziś
12data złożenia 25.10.2012 okres 01.08.2011 - 31.07.20122012-11-14 do dziś
13data złożenia 29.10.2013 okres 01.08.2012 R. - 31.07.2013 R.2013-11-14 do dziś
14data złożenia 23.10.2014 okres OD 01.08.2013 DO 31.07.20142014-11-07 do dziś
15data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.08.2014 DO 31.07.20152015-11-02 do dziś
16data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.08.2015 DO 31.07.20162016-12-29 do dziś
17data złożenia 17.01.2018 okres OD 01.08.2016 DO 31.07.20172018-03-20 do dziś
18data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.07.20182019-01-25 do dziś
19data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.08.2018 DO 31.07.20192019-12-10 do dziś
20data złożenia 18.12.2020 okres OD 01.08.2019 DO 31.07.20202020-12-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
201.08.2005 R.-31.07.2006 R.2006-11-28 do dziś
301.08.2006 R. -31.07.2007 R.2007-11-14 do dziś
401.08.2007 R. -31.07.2008 R.2008-11-24 do dziś
501.08.2009 R. -31.07.2010 R.2010-12-10 do dziś
601.08.2008 R. -31.07.2009 R.2010-01-19 do dziś
701.08.2010 R. -31.07.2011 R.2011-11-21 do dziś
801.08.2011 - 31.07.20122012-11-14 do dziś
901.08.2012 R. - 31.07.2013 R.2013-11-14 do dziś
10OD 01.08.2013 DO 31.07.20142014-11-07 do dziś
11OD 01.08.2014 DO 31.07.20152015-11-02 do dziś
12OD 01.08.2015 DO 31.07.20162016-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 15.03.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-27 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.07.2004 R.2004-11-29 do dziś
5okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2004 R.-31.07.2005 R.2005-11-10 do dziś
601.08.2005 R.-31.07.2006 R.2006-11-28 do dziś
701.08.2007 R. -31.07.2008 R.2008-11-24 do dziś
801.08.2009 R. -31.07.2010 R.2010-12-10 do dziś
901.08.2010 R. -31.07.2011 R.2011-11-21 do dziś
1001.08.2011 - 31.07.20122012-11-14 do dziś
1101.08.2012 R. - 31.07.2013 R.2013-11-14 do dziś
12OD 01.08.2013 DO 31.07.20142014-11-07 do dziś
13OD 01.08.2014 DO 31.07.20152015-11-02 do dziś
14OD 01.08.2015 DO 31.07.20162016-12-29 do dziś
15OD 01.08.2016 DO 31.07.20172018-03-20 do dziś
1601.08.2008 R. -31.07.2009 R.2010-02-26 do dziś
17OD 01.08.2018 DO 31.07.20192019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów