FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000019628
Numer REGON: 070037916
Numer NIP: 5470048627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu94Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4341/23/283]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070037916 NIP 54700486272007-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA2015-04-01 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ nr. w rejestrze 19392001-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-06-13 do dziś
2. Adresulica GRAŻYŃSKIEGO nr. domu 141 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2001-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2022-03-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-03 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 206 kod pocztowy 02-219 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.10.1992R., NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA W WARSZAWIE, PRZY UL. DŁUGIEJ 29, REPERTORIUM A NR 11367/92, 09.04.2001R. NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA W WARSZAWIE, PRZY UL. DŁUGIEJ 31, REPERTORIUM A NR 11817/2001: 3.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.8, 9.6, 9.7, 10.1, 10.3, 10.5, 10.12, 12.2.2001-06-13 do dziś
208.04.2002 R. REPERTORIUM A NR 8650/2002, PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31 -ART. 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.2002-04-29 do dziś
326.10.2006 R., REPERTORIUM A NUMER 4623/2006, NOTARIUSZ MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 2, ART. 1 -162006-12-19 do dziś
424.04.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 2366/2008, NOTARIUSZ MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2 ART. 7.3, ART. 8.52008-05-21 do dziś
502.03.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 915/2009, NOTARIUSZ MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2 ART. 1.42009-04-02 do dziś
619.12.2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 6697/2013 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ART. 1.4, 4.2, 8.152014-01-13 do dziś
716.04.2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 2350/2014 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ART. 8.3, 8.132014-04-24 do dziś
810.03.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 985/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIANA ART. 1.1 I ART. 12; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2015-04-01 do dziś
922.12.2020 R., REP. A NR 6048/2020 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 ZMIANA ART. 2.1, DODANIE W ART. 2 UST. 2.12., 2.13., ZMIANA ART. 4.1., ART 6.4., ART. 6.5., DODANIE W ART. 6.6. PKT L) I Ł), ZMIANA ART. 8.3., ART 8.12., DODANIE W ART. 8 UST. 8.13., ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH ART.: 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., USUNIĘCIE ART. 10, ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO ART. 11 I ART. 12.2020-12-29 do dziś
1008.09.2021 R., REP. A NR 4413/2021 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2/4 ZMIANA ART. 7.2, 7.12, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7 DODANIE W ART. 8.14 PKT F)2021-11-23 do dziś
1110.10.2022 R, REPERTORIUM A NUMER 4799/2022, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ ŚWIERCZEK, ALINA ŚWIERCZEK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2/4 - ZMIENIONO: ART. 1.4, ART. 2 UST. 2.12 I 2.13, ART. 3, ART. 7.14, ART. 7 UST. 7.15 I 7.16, ART. 8 UST. 8.182022-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-06-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego660334600,00 PLN2001-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1500,00 PLN2001-06-13 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji66033462001-06-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta100,00 PLN2001-06-13 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem660334600,00 PLN2001-06-13 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
Brak wpisów
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO2007-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARBEBURU2021-11-23 do dziś
2. ImionaPHILIPPE JEAN NORBERT2021-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTKA2005-04-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR PERSONELU I ORGANIZACJI2007-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORIANO ROUCO2001-11-21 do dziś
2. ImionaJOSE RAMÓN2001-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaARLET2002-04-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2002-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaD`ARCHE DE PESSAN2003-07-04 do dziś
2. ImionaFABRICE-ANTOINE MARIE2003-07-04 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-07 do dziś
75. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOURTET2022-11-02 do dziś
2. ImionaERIC2022-11-02 do dziś
21. NazwiskoFOSSATI2002-04-29 do dziś
2. ImionaGIORGIO2002-04-29 do dziś
31. NazwiskoBOCHNIARZ2014-06-18 do dziś
2. ImionaHENR YKA TEODORA2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIENICKI2022-07-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2015-01-13 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-13 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-13 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-13 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-13 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-13 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-13 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-13 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2000 data złożenia 26.04.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20002001-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 18.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2001 6. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20012002-04-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 data złożenia 04.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20022003-04-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 data złożenia 24.03.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20032004-03-30 do dziś
5okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 05.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20042005-04-15 do dziś
6data złożenia 07.03.2006 okres 2005 ROK2006-03-31 do dziś
7data złożenia 29.03.2007 okres ROK OBROTOWY 20062007-04-20 do dziś
8data złożenia 14.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-24 do dziś
9data złożenia 16.03.2009 okres ROK OBROTOWY 20082009-04-02 do dziś
10data złożenia 22.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-20 do dziś
11data złożenia 23.03.2011 okres ROK OBROTOWY 20102011-04-15 do dziś
12data złożenia 12.03.2012 okres 2011 ROK2012-04-13 do dziś
13data złożenia 29.03.2013 okres ROK 20122013-04-11 do dziś
14data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
15data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
16data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
17data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
18data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
19data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
20data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
21data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
22data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
23data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
24data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-03-31 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-04-20 do dziś
32007 ROK2008-04-24 do dziś
4ROK OBROTOWY 20082009-04-02 do dziś
52009 ROK2010-04-20 do dziś
6ROK OBROTOWY 20102011-04-15 do dziś
72011 ROK2012-04-13 do dziś
8ROK 20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-03-31 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-04-20 do dziś
32007 ROK2008-04-24 do dziś
4ROK OBROTOWY 20082009-04-02 do dziś
52009 ROK2010-04-20 do dziś
6ROK OBROTOWY 20102011-04-15 do dziś
72011 ROK2012-04-13 do dziś
8ROK 20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-03-31 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-04-20 do dziś
32007 ROK2008-04-24 do dziś
4ROK OBROTOWY 20082009-04-02 do dziś
52009 ROK2010-04-20 do dziś
6ROK OBROTOWY 20102011-04-15 do dziś
72011 ROK2012-04-13 do dziś
8ROK 20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia17.11.2020 R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE FCA POLAND S.A. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU FCA POLAND S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ FCA GROUP PURCHASING POLAND SP. Z O.O. (JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZENIESIENIE NA FCA POLAND S.A. CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI FCA GROUP PURCHASING POLAND SP. Z O.O. W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H. (ŁACZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). AKT NOTARIALNY, REP. A NUMER 5475/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. NAD NIPREM 2 43-300 BIELSKO-BIAŁA2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-11-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia10.10.2022 R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FCA POLAND S.A. PODJĘŁO UCHWAŁY: 1) O POŁĄCZENIU FCA POLAND S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ GESTIN POLSKA SP. Z O.O. (JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZENIESIENIE NA FCA POLAND S.A. CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI GESTIN POLSKA SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 K.S.H. (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). AKT NOTARIALNY, REP. A NUMER 4799/2022, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ ŚWIERCZEK, ALINA ŚWIERCZEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. NAD NIPREM 2/4, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 2) O POŁĄCZENIU FCA POLAND S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ FIAT CHRYSLER POLSKA SP. Z O.O. (JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZENIESIENIE NA FCA POLAND S.A. CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI FIAT CHRYSLER POLSKA SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 K.S.H. (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). AKT NOTARIALNY, REP. A NUMER 4799/2022, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ ŚWIERCZEK, ALINA ŚWIERCZEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. NAD NIPREM 2/4, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 10.10.2022, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FCA POLAND S.A.2022-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2023-05-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia16.05.2023 R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FCA POLAND S.A. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU FCA POLAND S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ZE SPÓŁKĄ PLASTIC COMPONENTS AND MODULES POLAND S.A. (JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZENIESIENIE NA FCA POLAND S.A. CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PLASTIC COMPONENTS AND MODULES POLAND S.A. W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H. (ŁACZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). AKT NOTARIALNY, REP. A NUMER 1965/2023, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ ŚWIERCZEK, ALINA ŚWIERCZEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. NAD NIPREM 2/4, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, 16.05.2023, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FCA POLAND S.A.2023-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów