SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIER” W KĘTRZYNIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000019519
Numer REGON: 000487700
Numer NIP: 7420000068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/13804/22/640]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004877002001-07-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIER” W KĘTRZYNIE2014-03-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze RS-XX-11702001-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN2001-07-17 do dziś
2. Adresulica DASZYŃSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN 2001-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.09.1959 R.2001-07-17 do dziś
220.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. OD 1 DO 127, USUNIĘTO PAR. OD 128 DO 1332002-10-28 do dziś
311.06.2003 R.ZMIENIONO:PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 27, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 35, PAR. 37, PAR. 39, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 52, PAR. 54, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 64, PAR. 67, PAR. 73, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 79, PAR. 80, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 84, PAR. 92, PAR. 97, PAR. 102, PAR. 111, PAR. 113, PAR. 118, PAR. 125, PAR. 127 DODANO: PAR. 79 (1), PAR. 79 (2) SKREŚLONO:PAR. 652003-10-23 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 10 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 08.06.2006 R. ZMIENIONO: § 1, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 12, § 13, § 14, § 17, § 18, § 23, § 28, § 29, § 30, § 33, § 35, § 37, § 41, § 42, § 43, § 53, § 54, § 58, § 68, § 70, § 79 (1), § 79 (2), § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 87, § 89, § 92, § 94, § 98, § 103, § 104, § 111, § 115, § 116, § 118, § 121, § 123, § 127 DODANO: § 18 (1), § 82 (1) STATUTU SPÓŁDZIELNI.2006-09-22 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 2 Z DNIA 27.11.2007 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO § 4, § 5, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 18.1, § 19, § 20, § 23, § 24, § 25, § 30, § 31, § 33, § 35, § 36, § 38, § 40, § 46, § 51, § 52, § 54, § 58, § 59, § 64, § 73, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 86, § 87, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 112, § 113, § 115, § 123, § 125, § 126 STATUTU, SKREŚLONO-§ 37, § 67, § 78, W ROZDZIALE VI PODROZDZIAŁ A, § 79.1, § 79.2, W ROZDZIALE X PODROZDZIAŁ D, § 117, § 118, W ROZDZIALE X PODROZDZIAŁ E, § 119, § 120, § 121, § 122, DODANO-§ 27.12008-02-20 do dziś
604.11.2013 R., 05.11.2013 R., 06.11.2013 R., 07.11.2013 R. I 08.11.2013 R. ZMIENIONO: § 1, § 4, § 8, § 10, § 11, § 13, § 18, § 54, § 59, § 61, § 63, § 80, § 81, § 83, § 84, § 90, § 92, § 93, § 94, § 96, § 101, § 103, § 104, § 107, § 109, § 125, § 126; DODANO § 16(1), SKREŚLONO § 68 I § 69 STATUTU SPÓŁDZIELNI2014-02-07 do dziś
7UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 07, 11, 13, 18, 20 CZERWCA 2018R. ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU OD §1 DO §83, SKREŚLONO §§ OD 84 DO 1272019-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNAHORNA2018-09-10 do dziś
2. ImionaANETA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-10 do dziś
21. NazwiskoKSIĄŻEK2016-07-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-20 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-07-17 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-13 do dziś
51. NazwiskoPOWROŹNIK2001-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JÓZEF2001-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS.TECHNICZNYCH I INWESTYCYJNYCH2008-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENKOWSKI2017-09-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRKA2017-09-04 do dziś
2. ImionaHENRYK2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBEK2014-07-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2017-09-04 do dziś
2. ImionaLECH2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZYK2017-09-04 do dziś
2. ImionaLUCYNA ALEKSANDRA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2017-09-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORZ2017-09-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKOŃSKA PIŁAT2014-07-29 do dziś
2. ImionaEWA2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-02-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-02-07 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-02-07 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-02-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-02-13 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-13 do dziś
359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-02-13 do dziś
460 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 01.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R2005-07-13 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
6data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
7data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
8data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
9data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
11data złożenia 25.06.2012 okres 2011 R.2012-06-26 do dziś
12data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 2 Z DNIA 20.06.2002 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
92011 R.2012-06-26 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R2005-07-13 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
112011 R.2012-06-26 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów