BULTEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000019503
Numer REGON: 070606679
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3689/21/1]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0706066792001-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULTEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2008-07-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA BIELSKO-BIAŁA nr. w rejestrze 26002001-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica BUKIETOWA nr domu 60 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2011-04-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSECRETARY.BIELSKO-BIALABULTEN@BULTEN.COM2020-02-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BULTEN.COM2020-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.11.1995R. PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 17236/95 ZMIANA ART.9 PKT 1, ART. 7, ART. 11 PKT 1, ART. 15 PKT 1 I 2 17.05.2001R. OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ REP. A NR 1984/20012001-06-12 do dziś
218.12.2001 NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ REP.NR 5398/2001, ZMIANA ART. 8 STATUTU SPÓŁKI.2002-02-18 do dziś
315.06.2004 R. NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 3043/2004 -ZMIANA ART. 1 STATUTU SPÓŁKI.2004-07-07 do dziś
428.12.2005 R. REP. A NR 6040, OLGA MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ. ZMIANA ART. 1, 4, 7, 25 STATUTU SPÓŁKI.2006-01-03 do dziś
513.12.2006 R. NR REP. A 5678/2006; OLGA MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU- BIAŁEJ UL. 3-GO MAJA 19. ZMIANA ART. 8 STATUTU SPÓŁKI2007-01-26 do dziś
627.06.2007 REP. A NR 3061 KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARDA RUŚKOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ UL. BATOREGO 23 ZMIANA ART. 1 I 7 STATUTU SPÓŁKI.2007-07-25 do dziś
725.06.2008 REP. A NR 2984/2008; KANCELARIA NOTARIALNA OLGI MAŁACHWIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ UL. 1-GO MAJA ZMIANA ART. 1 I 7 STATUTU SPÓŁKI2008-07-16 do dziś
802.06.2009 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2087/2009, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ -ZMIANA ART. 8.2009-07-20 do dziś
917.11.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 5207/2009, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. 3 MAJA 19 -ZMIANA ART. 82009-11-30 do dziś
1013.06.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 3876/2018, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3-GO MAJA 19 - ZMIANA ART. 13, ART. 31 ORAZ ART. 33 STATUTU SPÓŁKI.2018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-06-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ SKARBU PAŃSTWA2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBIELSKA FABRYKA WYROBÓW ŚRUBOWYCH BISPOL2001-06-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR PRZEDSIĘBIORSTW2001-06-12 do dziś
3. Numer w rejestrzeRPP 1082001-06-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA BIELSKO-BIAŁA2001-06-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULTEN FASTENERS AB2019-02-15 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego15981000 PLN2001-06-12 do dziś
74335422,00 ZŁ2009-11-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji353978202009-11-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego74335422,00 ZŁ2009-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0 PLN2001-06-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji76100002001-06-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta2,10 PLN2001-06-12 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem15981000 PLN2001-06-12 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2001-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002001-06-12 do dziś
21. Nazwa serii akcji„B”2001-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8000002001-06-12 do dziś
31. Nazwa serii akcji„C”2001-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8100002001-06-12 do dziś
41. Nazwa serii akcji„D”2001-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50000002001-06-12 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2002-02-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii23900002002-02-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-02-18 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2007-01-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii140000002007-01-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-01-26 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2009-07-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii65700002009-07-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-20 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2009-11-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii48278202009-11-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-11-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2018-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2020-06-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JERZY2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAKERBLAD2021-05-27 do dziś
2. ImionaANNA2021-05-27 do dziś
21. NazwiskoBÄCKSTRÖM2020-01-08 do dziś
2. ImionaFREDRIK2020-01-08 do dziś
31. NazwiskoNYSTRÖM2019-05-15 do dziś
2. ImionaANDERS MIKAEL2019-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOBOZA2006-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2006-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2006-02-02 do dziś
21. NazwiskoSZYDŁO2010-01-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARTA2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2010-01-27 do dziś
31. NazwiskoGAŹDZIAK2020-06-23 do dziś
2. ImionaADAM DAMIAN2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2020-06-23 do dziś
41. NazwiskoKAŹMIERCZAK2020-06-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2020-06-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-07-16 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-07-16 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-07-16 do dziś
425 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001.-31.12.2001. data złożenia 01.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001.-31.12.2001. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001.-31.12.2001. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001.-31.12.2001.2002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002.-31.12.2002. data złożenia 03.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002.-31.12.2002. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002.-31.12.2002. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002.-31.12.2002.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003.-31.12.2003. data złożenia 21.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003.-31.12.2003. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003.-31.12.2003. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003.-31.12.2003.2004-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 14.06.20052005-06-28 do dziś
5data złożenia 16.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
9data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 1.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
11data złożenia 25.06.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
71.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
81.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
91.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
71.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
81.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
91.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
71.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
81.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
91.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2006-01-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE WŁASNYCH JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 ORAZ 516 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 28.12.2005 R REP. NR 60402006-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaFINNVEDEN METAL STRUCTURES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000005207 2006-01-03 do dziś
5. Numer REGON0722507322006-01-03 do dziś
2
1. Określenie okolicznościFINNVEDEN POWERTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-03 do dziś
3. Tbd00002263672006-01-03 do dziś
5. #NA#2400073582006-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów