ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000019474
Numer REGON: 350511695
Numer NIP: 6760016731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[RDF/467930/23/29]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350511695 NIP 67600167312007-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI2017-12-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 28632001-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M.KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-06-22 do dziś
2. Adresulica PILOTÓW nr. domu 6 kod pocztowy 30-964 poczta KRAKÓW 2001-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSUPERMARKET2001-06-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2001-06-22 do dziś
3. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr. domu 10 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2001-06-22 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.12.1990R. NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZYK KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE UL.DŁUGA 29 NR REPERTORIUM A NR X-2112/902001-06-22 do dziś
2-30.06.2001 R. -NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, ULICA SZLAK 8/8, KRAKÓW (REP. 4629/2001) -ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1; PAR. 5 UST. 1, 2, 3; PAR. 6 UST. 9; PAR. 8; PAR. 9 UST. 2 I UST. 4; PAR. 14; PAR. 18 UST. 3; PAR. 20 UST. 2; PAR. 23 UST. 2 I UST. 3; PAR. 26 UST. 2; PAR. 27 UST. 1 PKT 1; PAR. 28 UST. 1 I 2 ZMIANA NUMERACJI: PAR. 11 OTRZYMAŁ NUMER 10; PAR. 12 NUMER 11; PAR. 13 NUMER 12; PAR. 14 NUMER 13; PAR. 16 NUMER 14; PAR. 17 NUMER 15; PAR. 19 NUMER 17; PAR. 20 NUMER 18, PAR. 21 I 22 NUMERY 19 I 20; PAR. 23 NUMER 21; PAR. 24 NUMER 22; PAR. 25 NUMER 23; PAR. 26 NUMER 24; PAR. 27 NUMER 25; PAR. 28 NUMER 26; PAR. 29 I 30 NUMER 27 I 28; PAR. 31 NUMER 29 -USUNIĘTO: PAR. 10; PAR. 15; PAR. 31 UST. 2 -DODANO: PAR. 4 PKT O; PAR. 12 UST. 32002-01-03 do dziś
329.06.2002 R. -NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ULICA ŚWIĘTEJ TERESY 12/2 ZMIENIONO: PAR. 13 UST. 22002-07-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MAJA 2004 R. NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY NR 12, REP. A 3981/2004 -§ 1, § 5 UST. 4, § 9 UST. 5, § 13 UST. 5, § 15 UST. 4, 5, 6.2004-05-20 do dziś
5-AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MAJA 2004 ROKU, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY NR 12, REP. A 3981/2004 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 LIPCA 2004 ROKU, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY NR 12, REP. A 3981/2004 - § 5 UST. 1; -AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 SIERPNIA 2004 ROKU, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŻÓLKIEWSKIEGO NR 20, REP. A 6876/2004 - § 5 UST. 1.2004-08-26 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2005 R., REP. A NR 5368/2005, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE DODANO: UST. 6 W PAR. 13, UST. 5 W PAR. 21 I PAR. 22 (1)2005-07-01 do dziś
711.05.2007 R. NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7139/2007 -ZMIANA -§ 11 UST. 3, § 12 UST. 1 I 2, § 15 UST. 2, § 17 UST. 2,2007-06-18 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.07.2008 R REP. A NR 11712/2008, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE-§ 5 UST. 1; § 5 UST. 42008-11-13 do dziś
9AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5797/2011 SPORZĄDZONY W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM LUDŹMIERSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY PUŁASKIEGO 14/24 -ZMIANA § 14 UST. 2, -DO § 16 DODANO UST. 4, -ZMIANA § 18 UST. 2, -ZMIANA § 21 UST. 4, SKREŚLONO UST. 5 § 212011-07-28 do dziś
1015.11.2016R. REP A NR 27745/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §9 UST.3.2017-01-09 do dziś
111) 04.01.2017 R. NR REP.A 430/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU STATUTU: § 5 UST.1 STATUTU NUMER DODANEGO PARAGRAFU STATUTU: § 5A STATUTU 2)DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 24.01.2017 R. NUMER REP.A 2321/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU STATUTU: § 5 UST.1 STATUTU2017-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-06-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ AKT NOTARIALNY 21.12.1990R. KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 WARSZAWA UL. DŁUGA 292001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI „CHEMIA” KRAKÓW2001-06-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2001-06-22 do dziś
3. Numer w rejestrze28632001-06-22 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY2001-06-22 do dziś
5. Numer REGON3505116952001-06-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11060990,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego4170742,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji110609902017-02-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 1,00 PLN2001-06-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 600000 PLN2001-06-22 do dziś
11060990,00 ZŁ2017-02-06 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2008-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-06-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6000002001-06-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane600000 CO DO GŁOSU ORAZ CO DO PIERWSZEŃSTWA W PODZIALE MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI KAŻDA AKCJA SERIA A DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2001-06-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2001-06-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii23670002001-06-22 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2001-06-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2499902001-06-22 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2004-08-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002004-08-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-08-26 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2008-02-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002008-06-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-18 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2008-11-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii11120002008-11-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-11-13 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2011-04-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1320002011-04-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-04-06 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2017-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii55000002017-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-02-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2017-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLĄG2017-01-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANTONI2017-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWĄSOWICZ2017-12-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PAWEŁ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
21. NazwiskoSZOSTAK2017-12-15 do dziś
2. ImionaSTEFAN2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
31. NazwiskoKACPRZYK2017-10-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARIAN2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-31 do dziś
41. NazwiskoGIL2017-10-31 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW WŁADYSŁAW2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-31 do dziś
51. NazwiskoNOWOSAD2017-10-31 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-31 do dziś
61. NazwiskoPANEK2017-10-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ JERZY2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-03-10 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2010-03-10 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-10 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-09-10 do dziś
247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-10 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-10 do dziś
686 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 03.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002002-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2002 data złożenia 12.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20022002-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-05-20 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-07-01 do dziś
6data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
7data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
8data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
9data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
10data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
11data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-26 do dziś
12data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
13data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
14data złożenia 11.07.2013 okres 2012 R.2013-07-22 do dziś
15data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
16data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
17data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
18data złożenia 21.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
19data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
20data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
21data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
22data złożenia 10.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-10 do dziś
23data złożenia 08.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-09-26 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
92012 R.2013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-09-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
102012 R.2013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-09-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
102012 R.2013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI nr VIII GU 106/17 data 21.11.20172017-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLCZYŃSKI2017-12-14 do dziś
2. ImionaLESŁAW2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr VIII GR 528/16 data 15.12.20162016-12-30 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 10.02.2017 data SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, VIII GRS 5/16; UMORZENIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO2017-10-31 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów