FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000019446
Numer REGON: 810755786
Numer NIP: 8521028494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422273/22/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810755786 NIP 85210284942007-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SAD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr. w rejestrze 45982001-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 184C nr lokalu 2 kod pocztowy 71-256 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-06-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MODEHPOLMO.PL2013-07-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MODEHPOLMO.PL2013-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.1995R. SPRZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ HANNY POĆWIARDOWSKIEJ W SZCZECINIE REPERTORIUM A NR 3186/1995 AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.03.2001 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, NOTARIUSZ NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA W SZCZECINIE -NOTARIUSZ IZABELA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA WPROWADZAJĄCY ZMIANY, JAK NIŻEJ: PARAGRAF 1 ZMIENIONY; PARAGRAF 2 -ZMIENIONY; PARAGRAF 7 -ZMIENIONY; PARAGRAF 12 UST.2 -ZMIENIONY; PARAGRAF 13 UST. 4 -ZMIENIONY; PARAGRAF 16 UST. 1 -ZMIENIONY; PARAGRAF 17 PKT. J ZMIENIONY; PARAGRAF 17 -DODANY UST. 3; PARAGRAF 18 UST. 1 -ZMIENIONY; PARAGRAF 19 UST. 3 -ZMIENIONY; PARAGRAF 21 -DODANY UST. 2; PARAGRAF 22 -ZMIENIONY.2001-06-21 do dziś
219.03.2002 R., NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 428/2002 ZMIENIONO § 72002-05-22 do dziś
314.06.2004 R. NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 4989/2004- ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2004-07-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2006 R., REP. A NR 6742/2006 KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY ALEI JEDNOŚCI NARODOWEJ 17, NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, ZMIANA § 7, § 10, § 11 UST. 1, § 18 UST. 1, § 19 UST. 32006-07-10 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 R., REP. A NR 6633/2008, NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; -ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2008-06-16 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 MAJA 2013 R., REPERTORIUM A NR 4272/2013, NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. - ZMIENIONO: §7 (POPRZEZ DODANIE PKT 38 I 39), §16 UST.2, §17 UST.1 PKT „F”, §17 UST.3, §18 UST.5, §20 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2013-07-26 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 GRUDNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 10708/2013, NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 7, § 17, § 21 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-07 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., REPERTORIUM A NR 1109/2014, NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-07 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R., REPERTORIUM A NR 5459/2014, NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. - ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 45 DO 50.2014-11-14 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MAJA 2021 R. REP. A NR 992/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROT-MALINOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO: §7 PKT 20, - DODANO: W §7 PKT 51.2021-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOMSKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.145.000 ZŁ.2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1205500 PLN2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1985500 PLN2001-06-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. POWYŻSZE NIE WYKLUCZA USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.2013-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOMSKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUKOMSKI2008-09-29 do dziś
2. ImionaJAKUB2008-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-29 do dziś
21. NazwiskoŁUKOMSKI2003-03-25 do dziś
2. ImionaJACEK2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-25 do dziś
31. NazwiskoŁUKOMSKA2001-06-21 do dziś
2. ImionaIRENA2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJANKOWSKI2001-06-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JÓZEF2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-27 do dziś
21. NazwiskoGORCZYŃSKA2001-06-21 do dziś
2. ImionaEWA2001-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-06-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy103 1 RYBOŁÓWSTWO2008-06-16 do dziś
201 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-06-16 do dziś
303 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2008-06-16 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-06-16 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-16 do dziś
610 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2014-05-07 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-10 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-07-19 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. data złożenia 28.06.20022002-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R. data złożenia 30.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R.2004-06-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 03.06.20052005-06-28 do dziś
5data złożenia 28.06.2006 okres 01 STYCZEŃ 2005 -31 GRUDZIEŃ 20052006-07-10 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-27 do dziś
7data złożenia 12.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-11 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
301 STYCZEŃ 2005 -31 GRUDZIEŃ 20052006-07-10 do dziś
41 STYCZEŃ 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-27 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-11 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R.2004-06-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
501 STYCZEŃ 2005 -31 GRUDZIEŃ 20052006-07-10 do dziś
61 STYCZEŃ 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-27 do dziś
71 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
81 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-11 do dziś
91 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
101 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
111 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
121 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01. 01. 2003 R.-31. 12. 2003 R.2004-06-02 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
501 STYCZEŃ 2005 -31 GRUDZIEŃ 20052006-07-10 do dziś
61 STYCZEŃ 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-27 do dziś
71 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
81 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-11 do dziś
91 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
101 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
111 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-31 do dziś
121 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów