SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000019030
Numer REGON: 012654608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu69Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/21505/20/597]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012654608 NIP 52518760572007-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 501752001-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibagmina WARSZAWA BIAŁOŁĘKA2002-01-11 do dziś
2. Adresulica WYNALAZEK nr. domu 4 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DREZDENKU2007-04-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina DREZDENKO miejscowość DREZDENKO2007-04-16 do dziś
3. Adresmiejscowość DREZDENKO ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 4 kod pocztowy 66-530 poczta DREZDENKO kraj POLSKA 2007-04-16 do dziś
21. Firma oddziałuSMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2007-04-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2007-05-17 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica ŁUKASIEWICZA nr domu 6 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2007-04-16 do dziś
31. Firma oddziałuSMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KONINIE2007-04-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość MODŁA KRÓLEWSKA2007-05-17 do dziś
3. Adresmiejscowość MODŁA KRÓLEWSKA nr domu 17A kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2011-03-24 do dziś
41. Firma oddziałuSMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE2007-04-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2007-04-16 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica GROBLOWA nr domu 10 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2007-04-16 do dziś
51. Firma oddziałuSMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2007-04-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-16 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KLASYKÓW nr domu 36 kod pocztowy 03-163 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-04-16 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.1997R.; DANUTA KOSIM KRUSZEWSKA NOTARIUSZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE; REP.A-2688/972001-06-12 do dziś
207.12.2001 REP. A 18098/2001 NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI KANCELARI NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 70 M. 5, ZMIANA PAR. 2, PAR. 14 -WYKREŚLONO2002-01-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN.18.12.2002 R., REP A 15028/2002, NOT.WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JANA PAWŁA II NR 70/5, ZMIENIONE PARAGRAFY: §2, §5, §6, §7, §8, §9 UST. 2, §9 UST. 3 (DODANY), §10, §12 UST. 3, § 12 UST. 5, §12 UST. 7 PKT D, §12 UST. 8 (DODANY), PAR 12 UST. 9 (DODANY), §13 UST. 1, §13 UST. 4 (SKREŚLONY), §15 UST. 1, §17, PONADTO ZAPIS „PARAGRAF 14 (SKREŚLONY)” SKREŚLA SIĘ, A W PARAGRAFACH 15, 16, 17 ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ2003-01-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 22.12.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA ZYGMUNTA ZIOMKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE PRZY UL. DWORCOWEJ 8/7, NR REPERTORIUM, A 3303/2005 ZMIENIONO § 22006-01-06 do dziś
527.03.2007, REPERTORIUM A 657/2007, NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY PIĘKNEJ 66 A ZMIENIONY ZOSTAŁ § 2, § 5, § 7 UST. 2, § 12 UST. 5, 7 I 8, § 13 UST. 1 I 2, § 14, § 15 UST. 1 I 2, § 16 DODANY ZOSTAŁ § 172007-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMURFIT KAPPA EUROPE BV2019-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały470.382 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.519.100 ZŁOTYCH2019-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSIDOMAN AB2001-06-12 do dziś
3
2. ImionaBELEGGINGSMAATSCHAPPIJ HERB BV2002-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego23519100,00 ZŁ2013-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport111768400 PLN2001-06-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENROK2020-07-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EDYTA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN LENT2001-06-12 do dziś
2. ImionaJOZEF HENDRIKUS ELIZABETH2001-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE VREEDE2003-05-05 do dziś
2. ImionaPAULUS TITUS MARIA2003-05-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKI2003-10-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYLWESTRZAK2007-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUKIEWICZ2017-06-30 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JAN2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWĘGŁOWSKI2011-09-02 do dziś
2. ImionaJACEK2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-02 do dziś
85. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDZIANKOWSKA2003-05-05 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAGDALENA2003-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU SPÓŁKI W KONINIE I DLA ODDZIAŁU SPÓŁKI W DREZDENKU WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2013-01-22 do dziś
21. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2007-04-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2010-04-06 do dziś
31. NazwiskoGÓRZYŃSKI2007-04-16 do dziś
2. ImionaSEWERYN JAKUB2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU SPÓŁKI W WARSZAWIE2007-04-16 do dziś
41. NazwiskoICIEK SAWICKA2007-04-16 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2007-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2007-04-16 do dziś
51. NazwiskoMADAJEWSKA2017-06-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU W GDAŃSKU WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-06-13 do dziś
61. NazwiskoRUTKOWSKI2017-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU W GDAŃSKU2017-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2011-03-24 do dziś
218 1 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-24 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-03-24 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-03-24 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-03-24 do dziś
646 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-03-24 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2011-03-24 do dziś
817 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2015-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-07 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 data złożenia 27.02.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000-31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000-31.12.20002002-03-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-27 do dziś
6data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
7data złożenia 11.07.2007 okres 01 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
8data złożenia 30.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
9data złożenia 24.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
10data złożenia 23.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
11data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
12data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
13data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
14data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
15data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
16data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
17data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
18data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
301 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
301 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-04-16 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE E TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK SMURFIT KAPPA DREZDENKO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DREZDENKU, SMURFIT KAPPA GDAŃSK SP.Z O.O Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIEM, SMURFIT KAPPA PRUSZKÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE, SMURFIT KAPPA WARSZAWA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH) NA SPÓŁKĘ SMURFIT KAPPA KONIN SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). Z UWAGI NA FAKT, IŻ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, POŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART. 515 § 1 I § 516 § 6 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. UCHWAŁY O POŁĄCZNEIU ZOSTAŁY PODJĘTE W DNIU 27 MARCA 2007 ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SMURFIT KAPPA KONIN SP.Z O.O. ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: SMURFIT KAPPA DREZDENKO SP.Z O.O., SMURFIT KAPPA GDAŃSK SP. Z O.O, SMURFIT KAPPA PRUSZKÓW SP. Z O.O., SMURFIT KAPPA WARSZAWA SP. Z O.O.2007-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów