„BUDDEX” FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000018719
Numer REGON: 812052072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[RDF/326780/21/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP8120520722001-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDDEX” FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr. w rejestrze 72432001-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-06-12 do dziś
2. Adresulica MODRA nr. domu 22 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 71-220 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZONA 12.09.2000R. PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ ZARECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 9A/3 REP. A NR 6171/2000 AKTAMI NOTARIALNYMI ZAWARTYMI PRZED TYM SAMYM NOTARIUSZEM W DNIU 02.03.2001 REP. A NR 1109/2001 ORAZ W DNIU 10.05.2001 REP. A NR 3136/2001 ZMIENIONO PARAGRAFY: 6, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 262001-06-12 do dziś
212 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU REP A NR 14752/2001 W KN W SZCZECINIE PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM GRZEGORZEM WÓJTOWICZEM ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY -DODANO PKT 17-252002-01-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2008 R. REP. A NR 4541/2008 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BEATĄ NAJMRODZKĄ MŁODOJEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ POSTANOWIEŃ § 6, § 9 UST. 1, § 12 UST. 3, ORAZ DODANIE NOWYCH POSTANOWIEŃ § 12 UST. 5, § 20 UST. 5 I 6, § 23 UST. 7 I § 24 UST. 52008-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYKIER2009-11-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154.000,00 ZŁ.2015-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESZYK2011-06-28 do dziś
2. ImionaGABRIELA ELŻBIETA2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.000,00 ZŁ2011-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego307000 PLN2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300000 PLN2001-06-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE, JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYKIER2001-06-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI TAKIMI JAK: BUDYNKI MIESZKALNE I MIESZKANIA, BUDYNKI NIEMIESZKALNE, WŁĄCZAJĄC OBIEKTY WYSTAWOWE, MAGAZYNY , WŁĄCZNIE Z PRZEZNACZONYMI NA UŻYTEK HANDLU HURTOWEGO ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI UMOŻLIWIANEGO PRZEZ ROLNO-SPOŻYWCZE RYNKI HURTOWE, GRUNTY, WYNAJEM DOMÓW, MIESZKAŃ I APARTAMENTÓW, WŁĄCZAJĄC UMEBLOWANE, NA DŁUŻSZY OKRES UŻYTKOWANIA, TZN. W CYKLU MIESIĘCZNYM LUB ROCZNYM, WYNAJEM MIEJSC POD PRZEWOŹNE DOMY MIESZKALNE, WYNAJEM MIEJSCA W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2001-06-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI TAKIMI JAK: BUDYNKI MIESZKALNE I MIESZKANIA, BUDYNKI NIEMIESZKALNE, WŁĄCZAJĄC OBIEKTY WYSTAWOWE, MAGAZYNY , WŁĄCZNIE Z PRZEZNACZONYMI NA UŻYTEK HANDLU HURTOWEGO ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI UMOŻLIWIANEGO PRZEZ ROLNO-SPOŻYWCZE RYNKI HURTOWE, GRUNTY, WYNAJEM DOMÓW, MIESZKAŃ I APARTAMENTÓW, WŁĄCZAJĄC UMEBLOWANE, NA DŁUŻSZY OKRES UŻYTKOWANIA, TZN. W CYKLU MIESIĘCZNYM LUB ROCZNYM, WYNAJEM MIEJSC POD PRZEWOŹNE DOMY MIESZKALNE, WYNAJEM MIEJSCA W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2001-06-12 do dziś
281 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-06-30 do dziś
382 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2001-06-12 do dziś
441 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-06-12 do dziś
542 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2001-06-12 do dziś
643 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2001-06-12 do dziś
771 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2001-06-12 do dziś
873 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2001-06-12 do dziś
977 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2001-06-12 do dziś
1033 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2001-06-12 do dziś
1182 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-06-30 do dziś
1241 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-30 do dziś
1342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2020-06-30 do dziś
1443 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-06-30 do dziś
1571 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-06-30 do dziś
1673 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-30 do dziś
1777 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-06-30 do dziś
1833 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 28.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-02-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-11 do dziś
5data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
6data złożenia 03.10.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-23 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 08.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-05 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-02 do dziś
10data złożenia 16.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-28 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-14 do dziś
12data złożenia 13.09.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-29 do dziś
13data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
15data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
17data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
18data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-23 do dziś
19data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
20data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-23 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-16 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-02 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-28 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-14 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-02-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-07 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-23 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-16 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-05 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-02 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-28 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-14 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów