SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SKRZAT” W SKIBNIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000018690
Numer REGON: 330052547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-02-15
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4954/22/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP3300525472002-02-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJESTROWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE nr. w rejestrze S-5062001-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina SIANÓW miejscowość SKIBNO2001-06-20 do dziś
2. Adresnr domu 72 kod pocztowy 76-004 poczta SIANÓW 2004-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.10.2000R. UCHWAŁĄ Z DNIA 22.05.2001R. ZMIENIONO PAR. 4 STATUTU.2001-06-20 do dziś
225.06.2005 R. ZMIANA PARAGRAFU 50 STATUTU.2005-07-13 do dziś
327.06.2008 R., UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2008-08-29 do dziś
424.06.2015 R., W §13 ZMIENIONY UST.1, W §78 ZMIENIONE UST. 5 I 6, W §79 ZMIENIONY UST.2, W §79 DODANY UST. 3 I 4, W §85 ZMIENIONY UST.1, W §93 ZMIENIONY UST.1, W §93 SKREŚLONY UST.2, W §93 ZMIENIONY UST.3.2015-09-25 do dziś
528.09.2018R. - PODROZDZIAŁ B W ROZDZIALE III, §5, §6 §8,§9,§11,§13,§27,§49,§50,§51,§52,§53,§55 ,§75,§89,§93,§99,§100,§103,§104;2019-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTALIK2023-02-15 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI2023-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-15 do dziś
21. NazwiskoSAWICKA2007-10-19 do dziś
2. ImionaEWA2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-15 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-20 do dziś
41. NazwiskoMILCZAREK2003-08-04 do dziś
2. ImionaJAN2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-04 do dziś
51. NazwiskoKAMIŃSKI2004-08-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2004-08-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-11 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA2005-07-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-13 do dziś
71. NazwiskoSALIWON2015-02-20 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2015-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-20 do dziś
81. NazwiskoKULON2019-01-28 do dziś
2. ImionaJANINA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-28 do dziś
95. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTALIK2019-11-13 do dziś
2. ImionaPAULINA2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2017-07-04 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIDÓR2017-07-04 do dziś
2. ImionaADELA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIAWSKA2017-07-04 do dziś
2. ImionaTERESA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-06-20 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 22.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
12data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-26 do dziś
13data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
21data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
42008 R.2009-07-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
62010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów