EXELL SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000018650
Numer REGON: 017251246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2017-09-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/67265/17/694]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017251246 NIP 95218635822011-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXELL SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 636402001-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GIZÓW nr domu 6 kod pocztowy 01-249 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA: 06.12.2000 R. ASESOR NOTARIALNY JERZY OLSZEWSKI, ZASTĘPCA BARBARY BRYL NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7551/2000, WARSZAWA UL. FRETA 53/55 M1 2. DATA: 28.03.2001 R. NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FRETA 53/55 M1, REPERTORIUM A NR 2412/2001. ZMIANA PARAGRAFÓW NR 2 I NR 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2001-06-11 do dziś
230.03.2004, REPERTORIUM A NR 1629/2004, ANNA WOLSKA -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 8, 9, 12, 13, 19, 24 USUNIĘTO § 23 ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW: § 24, 25, 26 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE § 23, 24, 252004-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2001-06-11 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2001-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI -42.000 ZŁ2004-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2001-06-11 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 PLN, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN2001-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2011-12-15 do dziś
2. ImionaLECH JAN2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-06-11 do dziś
272 INFORMATYKA2001-06-11 do dziś
345 BUDOWNICTWO2001-06-11 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-06-11 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-06-11 do dziś
674 40 Z REKLAMA2001-06-11 do dziś
793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.04.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 29.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.04.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-03-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-03-15 do dziś
5data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
6data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
7data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
8data złożenia 17.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
9data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-13 do dziś
10data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-28 do dziś
13data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-24 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.04.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-24 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów