„ASPWOOD POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000018511
Numer REGON: 590708970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/6646/20/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5907089702001-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASPWOOD POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU nr. w rejestrze RHB 20582001-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina NURZEC-STACJA miejscowość NURZEC-STACJA2001-06-07 do dziś
2. Adresulica TARTACZNA nr. domu 2 miejscowość NURZEC-STACJA kod pocztowy 17-330 poczta NURZEC kraj POLSKA 2001-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ASPWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” NURZEC STACJA UL. TARTACZNA 2 ODDZIAŁ SPÓŁKI 00-422 WARSZAWA UL. WILANOWKA 12 M 222001-06-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WILANÓW miejscowość WARSZAWA2001-06-07 do dziś
3. Adresulica WILANOWSKA nr. domu 12 nr. lokalu 22 kod pocztowy 00-422 poczta WARSZAWA 2001-06-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.04.1999R. MAŁGORZATA KOWALCZYK, KANCELARIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. J. SŁOWACKIEGO 5, REPETORIUM „A” NR 1791/99. 6.04.2001R. MAŁGORZATA KOWALCZYK, KANCELARIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. TOMSKA 6, REPETORIUM „A” NR 1254/2001, ZMIANA PARAGRAFÓW: PARAGRAF 3, PARAGRAF22 UST.2, PARAGRAF 8, PARAGRAF 26 UST. 2, PARAGRAF 222001-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWAKOWSKI2001-06-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000 ZŁ2001-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000 PLN2001-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚLIWAKOWSKI2001-08-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2001-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-29 do dziś
21. NazwiskoŚLIWAKOWSKA2001-06-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 1 CIĘCIE I HEBLOWANIE DREWNA, IMPREGNACJA DREWNA2001-06-07 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW I ZARZĄDZANIEM2001-06-07 do dziś
336 14 B PROJEKTOWANIE, NADZÓR, DORADZTWO TECHNICZNE ORAZ WYKONAWSTWO INWESTYCJI W BRANŻY DREWNIANEJ I BUDOWLANEJ2001-06-07 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-06-07 do dziś
520 2 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA SKLEJEK, PŁYT LAMINOWANYCH, PŁYT WIÓROWYCH I POZOSTAŁYCH PŁYT ORAZ DESEK2001-06-07 do dziś
620 3 PRODUKCJA DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I WYROBÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2001-06-07 do dziś
720 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2001-06-07 do dziś
836 1 PRODUKCJA MEBLI2001-06-07 do dziś
951 13 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ (SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA)2001-06-07 do dziś
1055 11 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH2001-06-07 do dziś
1145 3 ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA2001-06-07 do dziś
1260 2 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji18.12.2018 R. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SYGN. AKT BI.XII NS-REJ. KRS 12069/17/706 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACI,2019-03-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2019-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności18.12.2018 R. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SYGN. AKT BI.XII NS-REJ. KRS 12069/17/706 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACI,2019-03-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów