SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000017915
Numer REGON: 000488177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-01-10
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/10784/22/894]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000488177 NIP 75300005202007-05-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2001-07-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY-SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze ARS I 292001-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2001-07-06 do dziś
2. Adresulica KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr. domu 35 kod pocztowy 48-303 poczta NYSA 2001-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1983R. 14.12.2000R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU.2001-07-06 do dziś
2UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 17.12.2001 R. ZMIENIONO STATUT: W MIEJSCE PAR. 2-100 WPROWADZONO PAR. 2-108.2002-04-05 do dziś
3UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 17.12.2003 R. ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2004-01-15 do dziś
415.06.2004 R. -ZMIANA PAR. 19.1, PAR. 47, PAR. 104 STATUTU.2004-07-29 do dziś
515.12.2004 R. ZMIANY W STATUCIE W PARAGRAFACH: 19.1; 56 I 572004-12-28 do dziś
615.06.2005 R. ZMIENIONO PAR. 71, 84, 96 STATUTU2005-06-29 do dziś
715.11.2007 R. W MIEJSCE PARAGRAFÓW 2 -108 WPROWADZONO NOWE PARAGRAFY OD NR 2 DO NR 90.2007-12-18 do dziś
818.06.2008 R., 19.06.2008 R., 24.06.2008 R., 25.06.2008 R., 26.06.2008 R., ZMIANA PAR. 652008-08-14 do dziś
9W DNIACH 15, 17, 18.06.2009 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWAŁĄ NR 7 DOKONAŁO ZMIAN W STATUCIE W PAR. 25, 59, 772009-08-03 do dziś
1006.06.2011 R., 07.06.2011 R., 08.06.2011 R., ZMIANA PAR. 53 I PAR. 59 STATUTU2011-07-01 do dziś
1130.05.2012 R. ZMIENIONO PAR. 65 UST. 52012-06-22 do dziś
1219.05.2015R. ZMIANA § 89 UST. 3 I 4 STATUTU2015-06-12 do dziś
13W DNIACH 28, 29.05.2018R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SML-W W NYSIE UCHWAŁAMI NR 9 I NR 9.1 DOKONAŁO ZMIAN W STATUCIE (W §§ 7-11, 13-18, 20, 23-26, 28, 34, 36-37, 39, 41-42, 53, 55-60, 62-65, 67, 71-72, 74, 85-86, 89)2018-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2001-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPELC2021-05-06 do dziś
2. ImionaJOLANTA JOANNA2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-06 do dziś
21. NazwiskoKOBĘDZA2020-07-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-28 do dziś
31. NazwiskoSTADNIK2019-12-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
41. NazwiskoKAMIENIK2001-07-06 do dziś
2. ImionaFELIKS2001-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-07-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-07-06 do dziś
51. NazwiskoCICHOŃ2001-07-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-07-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-07-06 do dziś
61. NazwiskoOLEKSYK2001-07-06 do dziś
2. ImionaIRENA WIKTORIA2001-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2001-07-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIKOWICZ2023-01-10 do dziś
2. ImionaMARZENA2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHRYMCZUK2021-02-26 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2018-10-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2017-11-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ FRANCISZEK2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁA CEBULA2017-11-21 do dziś
2. ImionaMARIA ANNA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDURSKI2017-11-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESIAK2017-11-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaJADWIGA EWA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARTOWICZ2014-07-24 do dziś
2. ImionaHALINA2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLARSKA2014-07-24 do dziś
2. ImionaJANINA2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIL2014-07-24 do dziś
2. ImionaBOGDAN2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
6data złożenia 21.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
7data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
8data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
11data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
12data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
14data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
17data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
18data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
21data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów