„BONA-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000017630
Numer REGON: 276962280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[RDF/417712/22/974]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2769622802001-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONA-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr. w rejestrze 180482001-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2001-06-07 do dziś
2. Adresulica ZYGMUNTA STAREGO nr. domu 16 miejscowość GLIWICE kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2001-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2000 R., NOTARIUSZ AGATA SERAFIN, KANCELARIA W GLIWICACH PRZY ULICY JANA PAWŁA II NR 13, REP.A NR 7724/20002001-06-07 do dziś
222.12.2003 R., REPERTORIUM A NR /8093/2003, NOTARIUSZ MGR GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU, ZMIANA PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 14, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 31, PAR. 32.2004-01-15 do dziś
330.12.2005 R. -NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 17288/2005, ZMIENIONO PAR.: 7; 8; 12; 17; 222006-01-16 do dziś
430.12.2009 R. -REP. A NR 35612/2009, NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W ZABRZU -ZMIANA: § 6; § 82010-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-07 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGAZETA WYBORCZA2001-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSŁAWSKI2001-06-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000, 00; -ZŁ2006-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2006-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: – PREZES SAMODZIELNIE, – PROKURENT SAMODZIELNIE.2001-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSŁAWSKI2001-06-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBORYSŁAWSKI2004-01-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW GRZEGORZ2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-01-20 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-01-20 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2010-01-20 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-01-20 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-01-20 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2010-01-20 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-01-20 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-20 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-20 do dziś
1168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-20 do dziś
1268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-05-18 do dziś
5data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
6data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
7data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
8data złożenia 18.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
10data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-27 do dziś
11data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
12data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
13data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
16data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
20data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
21data złożenia 02.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów