TG INSTALACJE, M.BENEDYCKA-DUBIEL, D.CHADZIŃSKI, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000017620
Numer REGON: 270185480
Numer NIP: 6440013435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-11-15
Sygnatura akt[RDF/570612/23/576]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 270185480 NIP 64400134352009-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTG INSTALACJE, M.BENEDYCKA-DUBIEL, D.CHADZIŃSKI, SPÓŁKA JAWNA2004-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-06-05 do dziś
2. Adresulica PORCELANOWA nr. domu 68 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-246 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2001-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 17.12.1992 R. WRAZ Z ANEKSAMI Z DNIA 13.03.2001 R. I Z DNIA 25.06.2001 R.2001-06-05 do dziś
217.07.2003-ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI2003-08-13 do dziś
330.06.2004 R.PAR. 2, PAR. 152004-07-26 do dziś
431.01.2011 R.- ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2011-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENEDYCKA DUBIEL2001-06-05 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADZIŃSKI2001-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENEDYCKA DUBIEL2001-06-05 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADZIŃSKI2001-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-10-07 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-10-07 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-10-07 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-10-07 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-10-07 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-10-07 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-10-07 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-10-07 do dziś
946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2011-10-07 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-10-07 do dziś
1146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-10-07 do dziś
1246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-10-07 do dziś
1382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2009 okres 2001 ROK2009-10-08 do dziś
2data złożenia 19.06.2009 okres 2002 ROK2009-10-08 do dziś
3data złożenia 19.06.2009 okres 2003 ROK2009-10-08 do dziś
4data złożenia 19.06.2009 okres 2004 ROK2009-10-08 do dziś
5data złożenia 19.06.2009 okres 2005 ROK2009-10-08 do dziś
6data złożenia 19.06.2009 okres 2006 ROK2009-10-08 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres 2007 ROK2009-10-08 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 2008 ROK2009-10-08 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 20092010-09-30 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-10-07 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres ZA ROK 20112012-08-28 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres ZA ROK 20122013-09-19 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
14data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
17data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
18data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
19data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
20data złożenia 14.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-14 do dziś
21data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
22data złożenia 15.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12001 ROK2009-10-08 do dziś
22002 ROK2009-10-08 do dziś
32003 ROK2009-10-08 do dziś
42004 ROK2009-10-08 do dziś
52005 ROK2009-10-08 do dziś
62006 ROK2009-10-08 do dziś
72007 ROK2009-10-08 do dziś
82008 ROK2009-10-08 do dziś
920092010-09-30 do dziś
102010 ROK2011-10-07 do dziś
11ZA ROK 20112012-08-28 do dziś
12ZA ROK 20122013-09-19 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-14 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów