„A I KA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŁOBRZEGU

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000017563
Numer REGON: 331100870
Numer NIP: 6711633599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503899/23/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 331100870 NIP 67116335992007-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A I KA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOŁOBRZEGU2001-06-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA W PILE nr. w rejestrze 25552001-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2001-06-15 do dziś
2. Adresulica WSCHODNIA nr. domu 3 miejscowość KOŁOBRZEG kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2001-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.11.2000 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA KURZAWĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.KATEDRALNEJ 4 W KOŁOBRZEGU NR REP. A -2390/2000 /UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI/.2001-06-15 do dziś
2-AKT NOTARIALNY NR REP. A 5264/2001 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HALINĘ KOLASIŃSKĄ-ŚCIEPKO, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU DNIA 18.10.2001 R., ZMIENIONO PAR. PAR. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 I 12.2001-11-28 do dziś
325.05.2003 R. NOTARIUSZ RYSZARD KURZAWA, KN W KOŁOBRZEGU, REP. „A” 1410/2003, ZMIANA TREŚCI PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI.2003-07-11 do dziś
426.03.2010 R., REP. „A” NR 3711/2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 1 -§ 14 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-24 do dziś
514 PAŹDZIERNIKA 2010 R. REPERTORIUM A NR 11435/2010 ASESOR NOTARIALNY PIOTR KRÓL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL KN W ŁODZI ZMIENIONO § 4.2010-11-18 do dziś
608.11.2017 R., REP. A NR 3728/2017, NOT. PIOTR KRÓL, KN W ŁODZI, ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI2018-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW 25, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA: 25000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2001-06-15 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW 25, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 25000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2001-06-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ALEXIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801442832007-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000270254 2007-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNJE WARTOŚCI 53 000 ZŁ2018-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2017-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922017-08-14 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2017-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000 ZŁ2018-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego69000,00 ZŁ2018-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 PLN2001-11-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB -JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ -Z INNYM PROKURENTEM.2010-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-08-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2013-05-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2011-08-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2011-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEC2001-06-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIKTOR2001-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2010-11-18 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-02-02 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-02-02 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-02 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-02 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-02 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-02 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-02 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-02-02 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 10.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-01 do dziś
5data złożenia 19.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-13 do dziś
6data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010- 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
11data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
15data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-06-25 do dziś
18data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
19data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
20data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
21data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
22data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-13 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-01 do dziś
52005 ROK2006-07-13 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
1001.01.2010- 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-06-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2019-02-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE, W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 529 § 1 PKT.4 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI „A I KA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU (SPÓŁKA DZIELONA) W POSTACI ZAKŁADU LECZNICZEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LEKARSKI , UL.WSCHODNIA 3, 78-100 KOŁOBRZEG WRAZ Z PODLEGŁYMI MU JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI , OBEJMUJĄCEGO ORGANIZACYJNIE, FUNKCJONALNIE I FINANSOWO WYODRĘBNIONY ZESPÓŁ SKŁADNIKÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH, W TYM ZOBOWIĄZANIA, PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NA SPÓŁKĘ WELKOM SP. Z O.O. Z SIESZIBĄ W ŁODZI (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W ZAMIAN ZA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANIE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „A I KA” SP. Z O.O. Z DNIA 15.02.2019R., REP.A NR 1084/2019, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL.ŻWIRKI NR 19;2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY W KOSZALINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy V UKŁ. 1/03 data orzeczenia 27.01.20032003-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów