L & B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000017481
Numer REGON: 511384108
Numer NIP: 7393236587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2019-05-15
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/5922/19/736]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP5113841082003-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL & B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2001-06-06 do dziś
2. Adresulica GĘBIKA nr. domu 51 nr. lokalu 3 miejscowość OLSZTYN kod pocztowy 10-691 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2001-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2001 BOLESŁAW PIOTROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A 702/20012001-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2001-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2001-06-06 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-06-06 do dziś
360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-06-06 do dziś
471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2001-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.06.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 20.06.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 04.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
5data złożenia 29.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 2006 R.2007-07-12 do dziś
7data złożenia 01.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-07 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
13data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
22006 R.2007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-07 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 20.06.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
62006 R.2007-07-12 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-07 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów