FIRMA HANDLOWA „MIDEX” SPÓŁKA JAWNA D.J.STARZYCKI I M.G. ŁABĘDŹ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000017414
Numer REGON: 351020574
Numer NIP: 6790123130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506658/23/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP3510205742001-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MIDEX” SPÓŁKA JAWNA D. J. STARZYCKI I M. G. ŁABĘDŹ2001-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-06-05 do dziś
2. Adresulica CHRISTO BOTEWA nr domu 2A kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW 2002-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.03.2001 POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ -UMOWA Z DN.04.02.1991R2001-06-05 do dziś
2ANEKS Z DNIA 13.09.2001 R. DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.03.2001 R.2001-09-28 do dziś
3ANEKS NR 2 Z DN. 25.09.2002 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DN. 1 MARCA 20012002-11-29 do dziś
4ANEKS UMOWY Z DNIA 31.05.2007 § 1 PKT 22007-06-18 do dziś
51. ANEKS Z DNIA 31.07.2012 R.- ZMIANA § 1 PKT 2 UMOWY 2. ANEKS Z DNIA 30.08.2012 R. DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.03.2001 - ZMIANA § 1 PKT 2 UMOWY2012-10-01 do dziś
609.11.2016 R.,REP. A NR 8045/2016, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTRIALNA W KRAKOWIE, DODANO § 5A DO UMOWY SPÓŁKI.2016-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART.26 PAR.4 K.S.H.2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „MIDEX” S.C.2001-06-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-06-05 do dziś
3. Numer w rejestrze7716/I/91-P2001-06-05 do dziś
5. Numer REGON3510205742001-06-05 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKI2001-06-05 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-06-05 do dziś
JANUSZ STANISŁAW2021-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-05 do dziś
TAK2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDŹ2001-06-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-05 do dziś
NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2001-06-05 do dziś
2. ImionaDOROTA JANINA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-05 do dziś
TAK2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDŹ2001-06-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DANUTA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-05 do dziś
NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZGODNIE Z ART.29 KSH2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKI2001-06-05 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2021-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDŹ2001-06-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2001-06-05 do dziś
2. ImionaDOROTA JANINA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDŹ2001-06-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DANUTA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-10-01 do dziś
247 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-01 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-01 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-10-01 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-01 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-01 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-01 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-01 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-01 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DN. 15.02.20022002-11-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-10-18 do dziś
3data złożenia 05.10.2006 okres 01 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052006-10-09 do dziś
4data złożenia 09.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
5data złożenia 21.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-15 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
7data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2012-05-21 do dziś
8data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2012-05-21 do dziś
9data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-05-21 do dziś
10data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-05-21 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 2012 R.2013-08-30 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
21data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
22data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
23data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
24data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
25data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052006-10-09 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-09-15 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
501.01.2002 R. -31.12.2002 R.2012-05-21 do dziś
601.01.2003 R. -31.12.2003 R.2012-05-21 do dziś
701.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-05-21 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-05-21 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
102012 R.2013-08-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów