SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „ZAKOLE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000017140
Numer REGON: 005720615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/12309/22/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0057206152001-07-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „ZAKOLE”2001-07-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 4722001-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-07-06 do dziś
2. Adresulica WŁOCŁAWSKA nr. domu 9E kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2001-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.03.1990R. 29.06.2000R.- PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2001-07-06 do dziś
210 STYCZNIA 2002 R. WALNE ZGROMADZENIE UCHWALIŁO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI I UCHYLIŁO TEKST JEDNOLITY STATUTU Z DNIA 29 CZERWCA 2000 R.2002-04-05 do dziś
327.06.2003 R.-ZMIENIONO STATUT W §4 UST. 2 I 3, §5 UST. 2, §13 UST. 3, §15 UST. 5, §16 UST. 3 I 4, §17, §18 UST. 1, 3, 4, §19 UST. 2, §20 UST. 1-4, §22, §23 UST. 2-4, §26 UST. 2-4, §27 UST. 1 I 3, §29 UST. 1, 3, 4, §30 UST. 1, 2, §33 UST. 2, §36 UST. 1, §37 UST. 2, §39 UST. 3, §40 UST. 1, §41 UST. 2-4, §43, §54, §59 UST. 2, §60 UST. 2, §61 UST. 1, 2, §62 PKT 2, §63 UST. 1, 2, 3, §65 UST. 3, §80 UST. 2, §84 UST. 4, §89 DODANO §15A, §26A, UST. 3 W §33, UST. 8 W §84 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-07-24 do dziś
425.06.2004 R. ZMIANA STATUTU W § 76 UST. 1: DOPISANO NOWY PUNKT 212004-08-26 do dziś
523.06.2006 R.; ZMIENIONO: § 4 UST. 2 PKT 1 A; § 5 UST. 2 I 3; W § 8 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ, UST. 1 PKT 5, 6, 8, 12; § 9 PKT 3 I 5; § 12 UST. 6; § 13 UST. 3; § 14 UST. 3; § 17 UST. 1 ORAZ UST. 2 NA UST. 5; § 18 UST. 3, 4; § 20 UST. 1 I UST. 1 PKT 1 I 3 ORAZ UST. 3; § 21 UST. 3; § 23 UST. 1; § 25 UST. 1, DOTYCHCZASOWE UST. 3, 4 OZNACZONO ODPOWIEDNIO NR 2, 3 I ZMIENIONO JE; § 30 UST. 2; § 33 UST. 2-3; § 34 UST. 1-4; § 36 UST. 2, 4, 5, 8; § 37 UST. 1; § 39 UST. 3, 5, 6; W § 47 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1; § 49 UST. 1, 2; § 50 UST. 2; § 51 UST. 1, 2, 3; § 54 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1 I ZMIENIONO JĄ; § 56 UST. 2; § 57 UST. 1; § 58 UST. 3; § 59 UST. 1; § 60 UST. 1; § 63 UST. 1 PKT 3; § 65 UST. 2, 3; § 66 UST. 1, 4; § 68; § 70 UST. 1, 2; § 71; § 76 UST. 1 PKT 12; § 77 UST. 2 I 4; § 78 DOTYCHCZASOWE USTĘPY 2, 3, 4 OZNACZONO ODPOWIEDNIO NR 1, 2, 3, ZMIENIONO UST. 1; § 79 UST. 1, 2; § 80 UST. 2 PKT 1; § 84 UST. 2, 3, 4, DOTYCHCZASOWE UST. 6-8 OTRZYMUJĄ KOLEJNO NR 5-7; DODANO: § 5 UST. 7; § 8 UST. 2; § 9 A; § 11 A; § 14 UST. 4; § 17 UST. 2-4; § 18 UST. 5; § 21 UST. 4; § 25 UST. 4-5; § 26 UST. 2 PKT 9; § 26 A UST. 5; § 33 UST. 4; § 36 UST. 10-11; § 37 A; § 47 UST. 2; § 51 UST. 3 PKT 2 I UST. 4-5; § 54 UST. 2; § 63 UST. 3; § 64 UST. 6; § 65 UST. 6; § 70 UST. 3-6; § 74 UST. 4-6; § 76 UST. 1 PKT 22 I UST. 4; § 82 UST. 4; USUNIĘTO: § 25 UST. 2; § 50 UST. 3; § 53; § 55; § 78 UST. 1; § 84 UST. 5 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY; 29.09.2006 R. ZMIENIONO W § 5 UST. 7 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-10-12 do dziś
623.11.2007 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 5 UST. 2 PKT 1, UST. 4 ZDANIE PIERWSZE I TRZECIE, UST. 6, § 8 UST. 1; PKT 5, DOTYCHCZASOWE PUNKTY 9 -15 OZNACZONO ODPOWIEDNIO 8 -14, § 9 PKT 3, § 13 UST. 3, UST. 4 PKT 1 I 2, § 14 UST. 2 PKT 2, UST. 3, § 15 UST. 4 I 5, § 16 UST. 4, § 17 IST 1, 2 I 5, DOTYCHCZASOWE UST. 4 I 5 OZNACZONO ODPOWIEDNIO 3 I 4, § 18 UST. 1, 4, 5, DOTYCHCZASOWE UST. 4 I 5 OZNACZONO ODPOWIEDNIO 3 I 4, § 20 UST. 1: WSTĘP, PKT 1 I 2, UST. 2, § 25 UST. 5, § 26 UST. 2: WSTĘP, PKT 1 I 3, § 26 A, § 27 UST. 1; WSTĘP, PKT 2, DOTYCHCZASOWE PUNKTY 4 -10 OZNACZONO ODPOWIEDNIO 3 -9, § 30 UST. 1, § 34 UST. 4, § 36, § 37 I § 37 A, § 39 UST. 1, 3, 6 ZDANIE PIERWSZE, § 40 UST. 1, § 41 UST. 2, 3 I 4, § 45 UST. 1, § 50 UST. 2 PKT 5, DOTYCHCZASOWE PUNKTY 4 -6 OZNACZONO ODPOWIEDNIO 3 -5, § 56 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE, UST. 2, § 58 UST. 1, 3, 4, 5, § 59 UST. 2, 3, § 61 UST. 2, § 62 PKT 4, § 67 UST. 1, UST. 3 PKT 2, UST. 5, § 68, § 69 UST. 1, UST. 3, § 74 UST. 1, UST. 3, UST. 5, § 76 UST. 1 PKT 17, § 77 UST. 4, § 78 UST. 2, § 84 UST. 1, 2 I 4, § 85 UST. 2; DOTYCHCZASOWY PKT 6 OZNACZONO NUMEREM 2, UST. 3: WSTĘP I PKT 1, DODANO: 5 UST. 2 PKT 5 -ZDANIE DRUGIE, § 7 UST. 5 A, § 8 UST. 3 I 4, § 14 UST. 2 A, § 16 UST. 5, § 20 UST. 4, § 21 NOWY UST. 3, § 24 UST. 1: NOWE ZDANIE, § 25 A, § 34 UST. 5, § 39 UST. 1 A, § 47 UST. 1 PKT 5, § 50 UST. 2 PKT 6, ROZDZIAŁ V -§ 53, § 56 UST. 3 -5, § 58 UST. 1 A, UST. 6, § 69 UST. 1 A, UST. 3 A, 5, § 75 UST. 1 PKT 5, § 76 UST. 1 PKT 23, § 78 A, § 84 UST. 3 A, 3 B, 3 C, USUNIĘTO: § 4 UST. 2 PKT 1 A, § 8 UST. 1 PKT 8, § 15 A, § 17 UST. 3, § 18 UST. 3, § 20 UST. 1 PKT 3 I 4, § 21 UST. 3 I 4, § 27 UST. 1 PKT 3, § 50 UST. 2 PKT 3, ROZDZIAŁ V PKT A -„§ 53 (UCHYLONY)”, § 60 UST. 1 I NUMER UST. 2, § 67 UST. 6, § 85 UST. 2 PKT 2 -5, UST. 3 PKT 22008-02-21 do dziś
728.06.2013 R.; ZMIENIONO § 39 UST. 5 STATUTU2013-07-30 do dziś
826.06.2015 R.; ZMIENIONO §78A UST.2.2015-12-01 do dziś
92.08.2018 R.: 1)UCHWALONO NOWY STATUT, 2) STRACIŁ MOC STATUT UCHWALONY 10.01.2002 R. WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I TEKSTAMI JEDNOLITYMI.2019-01-28 do dziś
1020.09.2022 R., ZMIENIONO § 56 UST. 2, § 60 UST. 1, § 66 UST. 3, § 71, § 72 UST. 1, § 72 UST. 3, W § 62 SKEŚLONO UST. 4.2022-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOCHACKA PRUSIECKA2022-01-24 do dziś
2. ImionaJANINA ZUZANNA2022-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-24 do dziś
21. NazwiskoWIECZOREK2019-02-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOŻENA2019-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-22 do dziś
31. NazwiskoMYSZKOWSKI2001-07-06 do dziś
2. ImionaJERZY ALFRED2001-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-06 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-12-15 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2022-12-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSMAN2022-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIOROWSKA2022-12-15 do dziś
2. ImionaBEATA KAZIMIERA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŚKIEWICZ2022-12-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JACEK2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-01 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 20.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R2005-09-23 do dziś
5data złożenia 31.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
6data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres 20092010-07-27 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 31.12.20112012-08-01 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 1.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
14data złożenia 30.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
520092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2011 31.12.20112012-08-01 do dziś
81.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R2005-09-23 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
820092010-07-27 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
1001.01.2011 31.12.20112012-08-01 do dziś
111.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów