GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH „PANACEUM” MARIA WOŹNIAK, ALICJA KORYCIŃSKA I PARTNERZY

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000016850
Numer REGON: 250946947
Numer NIP: 6222415437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[RDF/376934/22/871]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP2509469472003-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO – RODZINNYCH „PANACEUM” MARIA WOŹNIAK, ALICJA KORYCIŃSKA I PARTNERZY2001-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2001-06-04 do dziś
2. Adresulica MERTKI nr. domu 13 nr. lokalu 202 miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2001-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 12.03.2001 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM – MARIĄ JACKOWSKĄ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. KALISKA 27 REPERTORIUM A NR 2376/2001 R. ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.04.2001 R. REPERTORIUM A NR 3131/2001 ORAZ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.05.2001 R. REPERTORIUM A NR 4436/2001.2001-06-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2003 R., NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 7172/2003, -ZMIENIONO: § 15, -SKREŚLONO: UST. 3 W § 3, UST. 3 W § 14, UST. 4 W § 18.2004-02-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.10.2004 R., NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP., REP. A NR 7072/2004 -ZMIENIONO §15 UMOWY SPÓŁKI.2004-11-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2006 R., NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 1057/2006 -ZMIENIONO §15 UMOWY.2006-04-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2008 R., REP. A NR 1640/2008, NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO § 15 UMOWY SPÓŁKI.2008-06-27 do dziś
631.03.2009 R., REP. A NR 1742/2009, NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO: § 15 UMOWY SPÓŁKI2009-04-20 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2010 R., REP. A NR 3774/2010, NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO § 3, § 4, § 15.2010-07-09 do dziś
816.01.2012 R. -ZMIENIONO § 15 I § 22.2012-02-01 do dziś
9UCHWAŁĄ Z DNIA 13.03.2013 R. ZMIENIONO § 15 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-17 do dziś
10ZMIANA UMOWY Z DNIA 20.05.2014 R. - ZMIENIONO § 15 UMOWY SPÓŁKI.2014-06-11 do dziś
1118.01.2018R. - ZMIENIONO §15 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-12 do dziś
1213.12.2018R. - ZMIENIONO §15 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-12 do dziś
1331.07.2020 - ZMIENIONO §152020-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoWOŹNIAK2001-06-04 do dziś
2. ImionaMARIA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
2
1. NazwiskoKORYCIŃSKA2001-06-04 do dziś
2. ImionaALICJA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
3
1. NazwiskoDOMAŃSKA2001-06-04 do dziś
2. ImionaMARZANNA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
4
1. NazwiskoJUSZCZAK2001-06-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
5
1. NazwiskoMEJ2001-06-04 do dziś
2. ImionaIZABELA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
6
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
7
1. NazwiskoKRAWCZYŃSKA2001-06-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
8
1. NazwiskoWOJTASIAK2001-06-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś
9
1. NazwiskoJANKOWIAK2001-06-04 do dziś
2. ImionaLIDIA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-06-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZDOLNOŚĆ REPREZENTACJI SPÓŁKI MAJĄ PARTNERZY: 1.MARIA WOŹNIAK 2.ALICJA KORYCIŃSKA2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2001-06-04 do dziś
2. ImionaMARIA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORYCIŃSKA2001-06-04 do dziś
2. ImionaALICJA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 14 C UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH „NA WEZWANIE” W DOMU PACJENTA W RAMACH GRUPOWEJ PRAKTYKI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO – RODZINNYCH2001-06-04 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
3data złożenia 15.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
5data złożenia 05.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-16 do dziś
6data złożenia 10.02.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów