BUS-KOM PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000016826
Numer REGON: 510256450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7230/21/667]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP5102564502001-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS-KOM PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-01 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr. w rejestrze 15842001-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość SZCZYTNO2001-06-01 do dziś
2. Adresulica M.J.PIŁSUDSKIEGO nr. domu 30 miejscowość SZCZYTNO kod pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA 2001-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.1994 -NOTARIUSZ JANINA MICIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE REPERTORIUM A NR 2732/1994 27.03.2001 -NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA JANINA MICIŃSKA,ZOFIA NAUMOWICZ W SZCZYTNIE S.C., REPERTORIUM A NR 1967/2001 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PARAGRAF NR 6 UMOWY SPÓŁKI2001-06-01 do dziś
223.11.2001 R. NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE REP. A NR 8874/2001 ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 15, PAR. 18; W PAR. 14 DODANO PKT 92002-02-20 do dziś
317.07.2003 R., 10.12.2003 R. REP. A NR 2726/2003, REP. A NR 4691/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ, ZMIENIONO: § 10, § 82003-12-19 do dziś
408.09.2006 R. NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, REP. A NR 4594/2006 -ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 19, PAR. 20 UMOWY2006-10-27 do dziś
510.09.2009 R., NOTARIUSZ ZOFIA NAUMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, REP. A NR 3767/2009, ZMIENIONO: § 6, WYKREŚLONO: W § 14 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI2009-10-28 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06.05.2013 R., REP. A NR 3225/2013, NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, ZMIENIONO § 9 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-29 do dziś
701.10.2013R. - NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE, REP.A NR 7676/2013 - ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI;2013-10-16 do dziś
8AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.08.2014 R., REP. A NR 7101/2014, NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE ZMIENIONO: § 8, § 9, § 10, § 12, § 14, SKREŚLONO: § 15, § 16, ZMINIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH § § 17-20 NA 15-18 UMOWY.2014-10-06 do dziś
908.08.2020R., REP.A NR 6937/2020, NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE - ZMINIONO §8 UMOWY.2020-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-01 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGAZETA OLSZTYŃSKA2006-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIUK2001-06-01 do dziś
2. ImionaWACŁAW2001-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 686 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.600,-PLN2001-06-01 do dziś
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ2021-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIUK FASZYŃSKA2021-05-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2021-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-25 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1029 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.900,- PLN2001-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego171500 PLN2001-06-01 do dziś
5000,00 ZŁ2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIUK2007-03-23 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2007-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2007-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIUK2001-06-01 do dziś
2. ImionaWACŁAW2001-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-10-28 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-28 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-28 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-28 do dziś
579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-28 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-28 do dziś
749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-10-28 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-28 do dziś
949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 data złożenia 16.08.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000-31.12.20002001-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 29.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 22.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-12 do dziś
6data złożenia 14.09.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
7data złożenia 17.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
8data złożenia 22.08.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
9data złożenia 09.10.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
10data złożenia 27.08.2010 okres 2009 ROK2010-08-31 do dziś
11data złożenia 29.08.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
12data złożenia 22.08.2012 okres 2011 R.2012-10-19 do dziś
13data złożenia 07.05.2013 okres 2012 R.2013-05-29 do dziś
14data złożenia 27.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
15data złożenia 26.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
16data złożenia 10.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
17data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
18data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
19data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
20data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
21data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
52009 ROK2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
72011 R.2012-10-19 do dziś
82012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-12 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
7OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
92009 ROK2010-08-31 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
112011 R.2012-10-19 do dziś
122012 R.2013-05-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów