BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000016673
Numer REGON: 017228543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-01-19
Sygnatura akt[RDF/275097/21/492]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017228543 NIP 11322883172010-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DRAWSKA nr domu 22 nr lokalu P1 LOK1.23 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2001R,NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ,KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI,MAGDALENA PRONIEWICZ,SŁAWOMIR STROJNY S.C.UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4, WARSZAWA,REPERTORIUMA NR 2778/012001-06-08 do dziś
209.09.2009 R., REP. 7873/2009, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY NOWOGRODZKIEJ 51 ZMIANA: ART. 3, ART. 4 UST. 1, ART. 4 UST. 3, ART. 5 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZMIANA ART. 4 POPRZEZ DODANIE UST. 42009-11-25 do dziś
329.12.2009 R., REP. A NR 5469/2009, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ PRZY AL. RÓŻ NR 7 M 9 W WARSZAWIE, ART. 3, ART. 4 UST. 1 I UST. 3.2010-01-26 do dziś
429.09.2016 R. - TOMASZ BĄBKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2145/2016 - ZMIENIONO ART. 4 UST. 3, ART. 8 UST. 6, ART. 10 UST. 2, USUNIĘTO ART. 8 UST. 4, DODANO ART. 7 UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2001-06-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TADEUSZ2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33 000,00 ZŁOTYCH2017-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOT2017-01-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2017-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77 000,00 ZŁOTYCH2017-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2010-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOT2001-06-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2001-06-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TADEUSZ2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-01-26 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-26 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-01-26 do dziś
494 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-26 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-12-31 do dziś
256 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-06-17 do dziś
373 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2015-06-17 do dziś
479 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-06-17 do dziś
579 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2001 -31.12.2001 data złożenia 24.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.03.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2001 -31.12.20012002-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 -31-12-2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 -31-12-2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2004 -31-12-20042005-07-07 do dziś
5data złożenia 05.01.2006 okres 01.01.2005 -30.06.20062007-01-10 do dziś
6data złożenia 11.01.2008 okres 01.07.2006 DO 30.06.20072008-01-18 do dziś
7data złożenia 16.03.2009 okres 01.07.2007 -30.06.20082009-04-21 do dziś
8data złożenia 03.01.2010 okres 01.07.2008 -30.06.20092010-03-29 do dziś
9data złożenia 15.02.2011 okres 01.07.2009 -30.06.20102011-03-23 do dziś
10data złożenia 30.12.2011 okres 01.07.2010 -30.06.20112012-01-20 do dziś
11data złożenia 09.01.2013 okres 01.07.2011 - 30.06.20122013-01-22 do dziś
12data złożenia 15.01.2014 okres 01.07.2012 - 30.06.20132014-01-31 do dziś
13data złożenia 08.01.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-06 do dziś
14data złożenia 14.01.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-02-17 do dziś
15data złożenia 04.11.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-09 do dziś
16data złożenia 12.01.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-31 do dziś
17data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
18data złożenia 15.01.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-15 do dziś
19data złożenia 19.01.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -30.06.20062007-01-10 do dziś
201.07.2006 DO 30.06.20072008-01-18 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-15 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -30.06.20062007-01-10 do dziś
201.07.2006 DO 30.06.20072008-01-18 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082009-04-21 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092010-03-29 do dziś
501.07.2009 -30.06.20102011-03-23 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112012-01-20 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122013-01-22 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132014-01-31 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-06 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-02-17 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-09 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-31 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-15 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -30.06.20062007-01-10 do dziś
201.07.2006 DO 30.06.20072008-01-18 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082009-04-21 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092010-03-29 do dziś
501.07.2009 -30.06.20102011-03-23 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112012-01-20 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122013-01-22 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132014-01-31 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-06 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-02-17 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-09 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-31 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-10 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-15 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów