SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIĘDZYNARODOWA” W WARSZAWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000016111
Numer REGON: 016117356
Numer NIP: 1132177612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/49703/22/585]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016117356 NIP 11321776122008-04-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIĘDZYNARODOWA” W WARSZAWIE2001-06-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr. w rejestrze ARS 35132001-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE2001-06-05 do dziś
2. Adresulica MIĘDZYNARODOWA nr. domu 44 kod pocztowy 03-922 poczta WARSZAWA 2001-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA@MIEDZYNARODOWA.WAW.PL2012-10-17 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.MIEDZYNARODOWA.WAW.PL2012-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 22.09.1999 R.2001-06-05 do dziś
219.03.2005 R. UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2005-06-15 do dziś
302.12.2005 R., ZMIANA: § 7 UST. 2; § 12; § 13 UST. 1; § 16 UST. 1; § 19 UST. 4; § 20; § 21 UST. 1; § 23; § 47 UST. 1; § 48 UST. 1; § 52; § 58; § 61; § 67; § 84; § 85; § 88 UST. 1 PKT 4; § 89; § 90; § 92; § 93; § 98; § 99; § 101; § 104 UST. 5; § 107 PKT 17; § 108 UST. 1 PKT 3 I 5; § 109 UST. 4 PKT 5; § 110; § 113 UST. 1 PKT 7; § 114 UST. 2 PKT 1; § 119 UST. 2; § 124 PKT 1; § 124 UST. 7; § 126 UST. 9; § 127 UST. 2; § 135 PKT 2, 4, 5, 6, 7; § 138 PKT 32006-01-12 do dziś
415.12.2006 R. § 5; § 11 UST. 5; § 13 UST. 4; § 38; § 39; § 75 UST. 1; § 84 UST. 2; § 85 UST. 3; § 88 UST. 2; § 104 UST. 5; § 106 UST. 1; § 108 UST. 1 PKT 3; § 108 UST. 1 PKT 5; § 109; § 115 UST. 8; § 116; § 126 UST. 1; § 135 UST. 102007-01-29 do dziś
505.06.2008 R. PARAGRAFY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN: § 3; § 6; § 8; § 10; § 11; § 12; § 13; § 16; § 18; § 20; § 21; § 22; § 23; § 25; § 28; § 29; § 38; § 39; § 41; § 46; § 49; § 51; § 60; § § 62-63; § § 66-68; § 70; § § 74-77; § 79; § 82; § 84; § 88; § 90; § 91; § 93; § 94; § 97; § 100; § 101; § § 103-110; § § 111-117; § § 121-122; § 124; § 131; § 132; § § 134-145 DODANE PARAGRAFY: § 12A; § 14A; § 110A; § 110B; § 110C USUNIĘTE PARAGRAFY: § 17; § 27; § § 30-37; § 40; § § 42-44; § 50; § § 52-56; § 59; § 80; § 81; § § 85-87; § 89; § § 126-1302009-10-13 do dziś
616.12.2010 R. PARAGRAFY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN § 8 UST. 1 PKT 2, § 8 UST. 1 PKT 5, § 8 UST. 1 PKT 6, § 10 UST. 3, § 10 UST. 9, § 11 UST. 3 PKT 4, § 14 UST. 6, § 16 UST. 1, § 16 UST. 2, § 16 UST. 2 PKT 3, § 16 UST. 2 PKT 6, § 18 UST. 2 PKT 8, § 18 UST. 3, § 18 UST. 4, § 19 UST. 2, § 19 UST. 4, § 21 UST. 5, § 22 UST. 2, § 104 UST. 3, § 104 UST. 8, § 107 UST. 1 PKT 2, § 107 UST. 2, § 110 UST. 1, § 110 UST. 8, § 112 UST. 1, § 112 UST. 3, § 114 UST. 3, § 114 UST. 4, § 120 UST. 1, § 120 UST. 3, § 124 UST. 5, § 138 UST. 6, § 135 UST. 92011-02-22 do dziś
720.06.2013 R., ZMIANA: § 104 UST. 4, § 112 UST. 92013-10-23 do dziś
813.06.2014 R. § 121 UST. 4.2014-08-05 do dziś
917.12.2014 R.: § 104 UST.2, § 104 UST.4, § 108 UST.2M § 110 UST.9, § 110A UST.2, § 110A UST.6, § 112 UST.2, § 113 UST.1 PKT 12015-03-27 do dziś
1030.05.2015R, UCHYLONO § 14A, ZMIANA: § 16 UST. 2 PKT 4, § 108 UST. 1, § 108 UST. 3 PKT 52015-10-01 do dziś
1115.06.2016 R., ZMIENIONO § 119 UST. 1 STATUTU2016-08-17 do dziś
1216.12.2016 R., ZMIANA § 105 UST. 2, 3, 4, § 119.2017-02-28 do dziś
1314.06.2018 R. - ZMIENIONO § 108 UST. 3 PKT 5; § 110 UST. 7; § 112 UST. 1; DOPISANO § 111 UST. 2; § 120 UST. 4; § 135 A; ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20.07.2017 R. O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH, USTAWY - KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ USTAWY - PRAWO SPÓŁDZIELCZE: § 7; § 8; § 9; § 10; § 11; § 13; § 14; § 16; § 18; § 19; § 20; § 21; § 45; § 46; § 47; § 48; § 49; § 51; § 58; § 63; § 64; § 65; § 71; § 74; § 104; § 107; § 110 A; § 110 C; § 113; § 121; § 135; § 138; § 144; § 1452019-03-05 do dziś
1418.12.2018 R. - ZMIENIONO § 115 UST. 82019-03-05 do dziś
15ZGODNIE Z PROTOKOŁEM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIĘDZYNARODOWA Z DNIA 17.12.2019 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 1/XII/2019 W UCHWALE NR 1/XII/2019 Z DNIA: 17.12.2019 R. - ZMIENIONO § 106 UST. 1 STATUTU - NADANIE NOWEGO BRZMIENIA2020-02-20 do dziś
1629.09.2020 R. - ZMIANA § 108 UST. 3 PKT 5, § 111 UST. 2 STATUTU2020-12-02 do dziś
1728.09.2022 R. - ZMIANA § 135 DODANY UST. 3 ZE ZNACZKIEM A, ZMIANA § 135 DODANY UST. 9 .2022-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
2. Opis sposobu powstania podmiotuWYDZIELENIE W TRYBIE ART. 108 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, UCHWAŁĄ NR 9/99 Z DNIA 22.06.1999 R. W SPRAWIE PODZIAŁU RSM „OSIEDLE MŁODYCH” I UTWORZENIE SM „MIĘDZYNARODOWA”2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH” W WARSZAWIE2001-06-05 do dziś
3. Numer w rejestrzeNumer w KRS 0000005530 2001-06-05 do dziś
5. Numer REGON0004898052001-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIA WOLI, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA / PEŁNOMOCNIK /. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFILIPIAK JĘDROCHA2022-11-10 do dziś
2. ImionaLUIZA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-10 do dziś
21. NazwiskoMACIEJEWSKI2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-26 do dziś
31. NazwiskoPRZYCHODZEŃ2008-04-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-28 do dziś
41. NazwiskoDĄBKOWSKI2005-09-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2005-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-27 do dziś
51. NazwiskoDZIENISZEWSKA2005-08-04 do dziś
2. ImionaANNA2005-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH -GŁÓWNY KSIĘGOWY2005-10-12 do dziś
61. NazwiskoRACZKO2005-08-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2005-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-04 do dziś
71. NazwiskoWĘGOREK2002-07-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-10 do dziś
84. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-10 do dziś
95. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIĘDZYNARODOWA”2001-06-05 do dziś
101. NazwiskoWIECIŃSKI2001-06-05 do dziś
2. ImionaJANUARY MARCELI2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIĘDZYNARODOWA”2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDLICZKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZEWSKI2018-03-07 do dziś
2. ImionaJAN2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYROPOLSKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaAGATA ELŻBIETA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOM MIELKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA IWONA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKA2015-03-27 do dziś
2. ImionaLUDWIKA STANISŁAWA2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2015-03-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLARY2015-03-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEWA2015-03-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSOWIECKA2018-03-07 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI POLEGAJĄCYCH NA: ZAWIERANIU I PODPISYWANIU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI; UDZIELANIU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH I SZCZEGÓLNYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI; SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2018-03-07 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoMACIEJEWSKI2016-09-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-16 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI POLEGAJĄCĄ NA: ZAWIERANIU I PODPISYWANIU UMÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, UDZIELANIE WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH I SZCZEGÓLNYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU2016-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002. -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002. -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002. -31.12.20022003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. data złożenia 24.06.20052005-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-02 do dziś
5data złożenia 17.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
6data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
8data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
11data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
17data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
18data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2005-06-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-11-23 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072009-10-13 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów