„BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000015974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2001-08-02
Sygnatura akt[PO.XXII NS-REJ.KRS/7972/1/458]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0100169382001-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU – WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY – REJESTROWY nr. w rejestrze 113122001-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI WIELKOPOLSKIE2001-05-31 do dziś
2. Adresulica KOWANOWSKA nr. domu 46A miejscowość OBORNIKI WIELKOPOLSKIE kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI WIELKOPOLSKIE kraj POLSKA 2001-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OBORNIKACH WIELKOPOLSKICH – ODDZIAŁ W OBORNIKACH WIELKOPOLSKICH2001-05-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI WIELKOPOLSKIE2001-05-31 do dziś
3. Adresulica KOWANOWSKA nr. domu 48 kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI WIEKOPOLSKIE 2001-05-31 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.1992 – NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, WARSZAWA, UL.OBSERWATORÓW 7, REP.A NUMER 1439/92.2001-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTAPOL HOLDING B.V.2001-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 109.656 /STO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ/ UDZIAŁÓW 10.965.600 PLN /DZIESIĘĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET/ ZŁOTYCH2001-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10965600 PLN2001-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110700000 PLN2001-05-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2001-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2001-05-31 do dziś
2. ImionaKSAWERY2001-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBOBEK2001-05-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-05-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 40 A PRZEMYSŁ NARZĘDZIOWY2001-05-31 do dziś
230 0 PRZEMYSŁ WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH2001-05-31 do dziś
331 62 A PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY /BEZ APARATURY ELEKTRONICZNEJ DO POMIARU WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH/2001-05-31 do dziś
431 10 B ZAKŁADY REMONTOWE I USŁUGOWE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO2001-05-31 do dziś
531 30 JEDNOSTKI POMOCNICZE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO2001-05-31 do dziś
624 13 PRZEMYSŁ NIEOGRANICZONY2001-05-31 do dziś
724 14 PRZEMYSŁ OGRANICZONY2001-05-31 do dziś
824 51 PRZEMYSŁ TŁUSZCZOWY, CHEMII GOSPODARCZEJ I PERFUMERYJNO-KOSMETYCZNYCH2001-05-31 do dziś
924 6 PRZEMYSŁ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DLA RÓŻNYCH CELÓW2001-05-31 do dziś
1024 4 PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I ZIELARSKI2001-05-31 do dziś
1124 1 PRZEMYSŁ WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-05-31 do dziś
1229 40 B ZAKŁADY REMONTOWE I USŁUGOWE PRZEMYSŁU METALOWEGO2001-05-31 do dziś
1326 1 PRZEMYSŁ SZKŁA TECHNICZNEGO, GOSPODARCZEGO I POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SZKLARSKI2001-05-31 do dziś
1418 10 PRZEMYSŁ FUTRZARSKI I SKÓRZANO-ODZIEŻOWY2001-05-31 do dziś
1519 10 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SKÓRZANY2001-05-31 do dziś
1615 1 PRZEMYSŁ MIĘSNY2001-05-31 do dziś
1715 2 PRZEMYSŁ RYBNY2001-05-31 do dziś
1815 5 PRZEMYSŁ MLECZARSKI2001-05-31 do dziś
1915 6 PRZEMYSŁ MŁYNARSKI I MAKARONOWY2001-05-31 do dziś
2015 3 PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY2001-05-31 do dziś
2115 4 PRZEMYSŁ OLEJARSKI2001-05-31 do dziś
2215 84 PRZEMYSŁ CUKIERNICZY2001-05-31 do dziś
2329 56 A PRZEMYSŁ OBRABIAREK2001-05-31 do dziś
2415 8 PRZEMYSŁ KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH I SPOŻYWCZY POZOSTAŁY2001-05-31 do dziś
2515 98 PRZEMYSŁ NAPOJÓW MINERALNYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-05-31 do dziś
2629 23 PRZEMYSŁ CHŁODNICZY2001-05-31 do dziś
2715 7 PRZEMYSŁ PASZOWY2001-05-31 do dziś
2845 21 A WYKONAWSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH BUDOWNICTWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO /Z WYJĄTKIEM ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH/2001-05-31 do dziś
2945 21 WYKONAWSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH BUDOWNICTWA OGÓLNEGO /Z WYŁĄCZENIEM ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH/2001-05-31 do dziś
3074 20 A JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO2001-05-31 do dziś
3145 1 JEDNOSTKI GENERALNEGO REALIZATORSTWA INWESTYCYJNEGO2001-05-31 do dziś
3201 1 GOSPODARKA OGÓLNOROLNICZA2001-05-31 do dziś
3301 12 B GOSPODARKA NASIENNA2001-05-31 do dziś
3429 24 A PRZEMYSŁ MASZYN I APARATURY CHEMICZNEJ2001-05-31 do dziś
3501 2 PRODUKCJA ZWIERZĘCA TYPU PRZEMYSŁOWO-FERMOWEGO2001-05-31 do dziś
3652 1 HANDEL ARTYKUŁAMI KONSUMPCYJNYMI-DETALICZNY2001-05-31 do dziś
3751 2 HANDEL ARTYKUŁAMI KONSUMPCYJNYMI HURTOWY I HURTOWO-DETALICZNY2001-05-31 do dziś
3851 1 JEDNOSTKI POMOCNICZE HANDLU WEWNĘTRZNEGO ARTYKUŁAMI KONSUMPCYJNYMI2001-05-31 do dziś
3955 30 A GASTRONOMIA2001-05-31 do dziś
4051 5 HANDEL ŚRODKAMI PRODUKCJI – DETALICZNY2001-05-31 do dziś
4151 6 HANDEL ŚRODKAMI PRODUKCJI HURTOWY I HURTOWO-DETALICZNY2001-05-31 do dziś
4251 7 SCENTRALIZOWANE ORGANIZACJE ZAOPATRZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH I JEDNOSTKI ZBYTU ŚRODKÓW PRODUKCJI2001-05-31 do dziś
4374 30 OŚRODKI /SAMODZIELNE PRACOWNIE/ BADAŃ I KONTROLII ŚRODOWISKA, URZĘDY PROBIERCZE, URZĘDY MIAR, JEDNOSTKI BADANIA I OCENY JAKOŚCI2001-05-31 do dziś
4470 1 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI2001-05-31 do dziś
4529 53 PRZEMYSŁ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO2001-05-31 do dziś
4693 05 ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z WŁASNYMI WYROBAMI I WYROBAMI POBOBNYMI /ANALOGICZNYCH/ INNYCH WYTWÓRCÓW2001-05-31 do dziś
4737 1 UBOCZNE WYTWARZANIE WYROBÓW Z ODPADÓW POWSTAŁYCH PRZY PRODUKCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ2001-05-31 do dziś
4851 4 EKSPORT WŁASNEJ PRODUKCJI I USŁUG ORAZ IMPORT DLA POTRZEB TEJ PRODUKCJI I USŁUG W POWYŻSZYM ZAKRESIE BRANŻOWYM2001-05-31 do dziś
4929 52 A PRZEMYSŁ MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-05-31 do dziś
5029 23 PRZEMYSŁ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH2001-05-31 do dziś
5129 24 A PRZEMYSŁ POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2001-05-31 do dziś
5229 24 B JEDNOSTKI POMOCNICZE PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościOkreślenie okoliczności PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2001-06-11 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaSposób połączenia/podziału/przekształcenia POŁĄCZENIE „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYZNA WSPÓLNIKOWI „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA ZOSTAŁA DNIA 22 GRUDNIA 2000 ROKU PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2001-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. Nazwa lub firmaNazwa/Firma „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-11 do dziś
3. Numer w rejestrzeNumer w KRS 0000013113 2001-06-11 do dziś
5. Numer REGONNumer REGON 6310408802001-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościOkreślenie okoliczności PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2001-08-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaSposób połączenia/podziału/przekształcenia POŁĄCZENIE „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYZNA WSPÓLNIKOWI „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA ZOSTAŁA DNIA 22 GRUDNIA 2000 ROKU PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BOLS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2001-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
21. Nazwa lub firmaNazwa/Firma „UNICOM BOLS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-02 do dziś
3. Numer w rejestrzeNumer w KRS 0000013113 2001-08-02 do dziś
5. Numer REGONNumer REGON 6310408802001-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów