FIRMA „GWARANT” - TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000015818
Numer REGON: 390927890
Numer NIP: 6931957513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[RDF/488756/23/761]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390927890 NIP 69319575132013-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „GWARANT” -TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA2001-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2001-05-30 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 3A kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW 2005-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA „GWARANT” -TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ NR 12001-05-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2001-05-30 do dziś
3. Adresulica ANIELEWICZA nr. domu 10 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA 2001-05-30 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA „GWARANT” -TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ NR 22001-05-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-05-30 do dziś
3. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 21 nr lokalu 211 kod pocztowy 60-783 2002-01-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.04.2001 R.2001-05-30 do dziś
209 MAJA 2005 R. ZMIENIONO: §3 I §5.2005-05-12 do dziś
321.04.2008 R. -§ 3, § 5.2008-05-15 do dziś
428.12.2009 R. -ZMIANA § 6 I § 92010-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-05-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-05-30 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIANNA2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-05-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-05-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2001-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-05-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-05-30 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIANNA2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2001-05-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-15 do dziś
287 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2008-05-15 do dziś
387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-05-15 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2008-05-15 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-05-15 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-15 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-05-15 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-05-15 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-23 do dziś
1088 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
4data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-15 do dziś
5data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
6data złożenia 13.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
7data złożenia 28.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
8data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
10data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
11data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
12data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
18data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
19data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
20data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
21data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów