FIRMA HANDLOWA „IGA” GRAŻYNA PROKOPCZYK, MAREK BIAŁOUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-10-01 godz. 05:36:37
Numer KRS: 0000015627
Numer REGON: 050368913
Numer NIP: 5421028091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515176/23/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0503689132001-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „IGA” GRAŻYNA PROKOPCZYK, MAREK BIAŁOUS SPÓŁKA JAWNA2001-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina WASILKÓW miejscowość WASILKÓW2001-05-29 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr. domu 2 miejscowość WASILKÓW kod pocztowy 16-010 poczta WASILKÓW kraj POLSKA 2001-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.1995 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ2001-05-29 do dziś
201.10.2001 R. ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6 28.02.2002 R. ZMIENIONO PAR. 1 PKT 32002-03-25 do dziś
321.12.2009 R. ZMIENIONO § 52009-12-29 do dziś
409.12.2013 R. ZMIENIONO WSTĘP, W § 5 DODANO PKT 28, PKT 29, PKT 30, PKT 312013-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁOUS2001-05-29 do dziś
2. ImionaMAREK2001-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOPCZYK2001-05-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2001-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2001-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁOUS2001-05-29 do dziś
2. ImionaMAREK2001-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOPCZYK2001-05-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2001-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-29 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-12-29 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-12-29 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-29 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-12-29 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-12-29 do dziś
746 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-12-29 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-29 do dziś
946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-12-29 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-12-29 do dziś
1146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-12-29 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-29 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
1447 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
1547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
1647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONE W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
1747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
1847 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
1947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
2047 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
2147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
2247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
2347 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
2447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
2547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-12-29 do dziś
2652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-12-29 do dziś
2768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-29 do dziś
2825 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-12-17 do dziś
2925 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2013-12-17 do dziś
3016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-12-17 do dziś
3131 PRODUKCJA MEBLI2013-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2005-03-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 16.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-18 do dziś
5data złożenia 26.05.2006 okres 2005 ROK2006-06-09 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-06 do dziś
7data złożenia 12.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-27 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-30 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-01 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-06 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-05 do dziś
12data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-25 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
20data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-09 do dziś
22006 ROK2007-07-06 do dziś
32007 ROK2008-06-27 do dziś
42008 ROK2009-06-30 do dziś
52009 ROK2010-07-01 do dziś
62010 ROK2011-07-06 do dziś
72011 ROK2012-07-05 do dziś
82012 ROK2013-06-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów