„BAKARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000015547
Numer REGON: 276162786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-04-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/7309/20/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 276162786 NIP 62624978782008-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BAKARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr. w rejestrze 157762001-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.TYCHY gmina M.TYCHY miejscowość M.TYCHY2006-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość M.TYCHY kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11/ AKT NOTARIALNY -11.09.1998 R., REPERTORIUM „A” NR 4502/98 -NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH 2/ ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -PAR. 2, PAR. 32 PKT 32001-05-29 do dziś
228.03.2002 R. REPERT. A NR5248/2002 R.- NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4- ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, WPROWADZONO NOWE PAR. OD NUMERU 13 DO NUMERU 15. DOTYCHCZASOWY PAR. 13 OTRZYMAŁ NR JAKO PAR. 16, DOTYCHCZASOWY PAR. 14 OTRZYMAŁ NUMER JAKO PAR. 17, WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWY PAR. 15, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 16, NADANO MU NUMER JAKO PAR. 18, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 18, NADANO MU NOWY NUMER JAKO PAR. 20, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 17, NADANO MU NOWY NUMER JAKO PAR. 19, WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 23, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 24 I NADANO MU NUMER JAKO PAR. 23, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 25 I NADANO MU NUMER JAKO PAR. 24, WYKREŚLONO TREŚĆ PAR. 26, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 27 I NADANO MU NOWĄ NUMERACJĘ JAKO PAR. 25, WYKREŚLONO PAR. 28 I PAR. 29, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 30 I NADANO MU NUMERACJĘ JAKO PAR. 26, WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD NR 31 DO NR 36, WYKREŚLONO TYTUŁ V AKTU „GOSPODARKA SPÓŁKI”, DOTYCHCZASOWY TYTUŁ VI AKTU OTRZYMAŁ NR JAKO TYTUŁ V, WPROWADZONO W TYTULE V NOWE POSTANOWIENIA OZNACZONE OD PAR. 27 DO PAR. 322002-06-25 do dziś
307.07.2004 ROK, REPERTORIUM A NR 14143/2004 NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4, PAR. 8 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, WYKREŚLA SIĘ PAR. 10, DOTYCHCZASOWY PAR. 11 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ JAKO PAR. 10, DOTYCHCZASOWY PAR. 12 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ JAKO PAR. 11, DOTYCHCZASOWY PAR. 13 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ JAKO PAR. 12, DOTYCHCZASOWY PAR. 14 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ JAKO PAR. 13, DOTYCHCZASOWY PAR. 15 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ JAKO PAR. 14, DOTYCHCZASOWY PAR. 16 OTRZYMUJE NUMERACJĘ JAKO PAR. 15, DOTYCHCZASOWY PAR. 17 OTRZYMUJE NUMERACJĘ JAKO PAR. 16, NADAJE SIĘ MU NOWE BRZMIENIE. WPROWADZA SIĘ NOWY PAR. 17, PAR. 18 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR. 19 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR. 22 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR. 26 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2004-08-24 do dziś
408.09.2004 R. REPRERTORIUM A NUMER 17904/2004 NOTARIUSZ MGR JADWIGA MIKLER. KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 5/4, SKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 3I NADANO NOWE BRZMIENIE, SKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 15 PKT 2 AKTU I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PAR. 18 PKT 1 SKREŚLONO I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2004-11-05 do dziś
513.03.2006 R. REPERTORIUM A NUMER 1496/2006 NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ JACKA DAROWSKIEGO I TOMASZA JANIKA-SPÓŁKI CYWILNEJ W TYCHACH PRZY UL. S.GROTA-ROWECKIEGO 44 ZMIANA TYTUŁU AKTU Z „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” NA „UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” PARAGRAFY OD NR 1 DO 25 OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE WYKREŚLONO PARAGRAFY OD NR 26 DO 322006-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYK2010-09-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ2010-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)PREZES ZARZĄDUJEDNOOSOBOWO 2)POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB GDY CZYNNOŚCI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)- DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN POZOSTAŁY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM-PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB GDY CZYNNOŚCI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYK2010-09-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄD2010-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2003-05-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-05-29 do dziś
PREZES ZARZĄDU2003-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2004-08-24 do dziś
245 BUDOWNICTWO2004-08-24 do dziś
350 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-08-24 do dziś
450 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2004-08-24 do dziś
550 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-08-24 do dziś
650 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-08-24 do dziś
751 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2004-08-24 do dziś
852 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-08-24 do dziś
955 HOTELE I RESTAURACJE2004-08-24 do dziś
1060 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-08-24 do dziś
1163 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-08-24 do dziś
1267 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2004-08-24 do dziś
1370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-08-24 do dziś
1471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-08-24 do dziś
1571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-08-24 do dziś
1671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-08-24 do dziś
1772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2004-08-24 do dziś
1874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-08-24 do dziś
1974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-08-24 do dziś
2074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-08-24 do dziś
2174 40 Z REKLAMA2004-08-24 do dziś
2274 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2004-08-24 do dziś
2374 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-08-24 do dziś
2474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-08-24 do dziś
2574 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2004-08-24 do dziś
2674 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2004-08-24 do dziś
2774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-24 do dziś
2880 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-08-24 do dziś
2990 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-08-24 do dziś
3092 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-08-24 do dziś
3192 7 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2004-08-24 do dziś
3293 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2004-08-24 do dziś
3393 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2004-08-24 do dziś
3493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-08-24 do dziś
3528 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-05-19 do dziś
3629 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2006-05-19 do dziś
3729 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-19 do dziś
3829 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2006-05-19 do dziś
3929 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2006-05-19 do dziś
4029 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2006-05-19 do dziś
4129 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-19 do dziś
4229 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2006-05-19 do dziś
4329 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2006-05-19 do dziś
4431 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2006-05-19 do dziś
4531 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2006-05-19 do dziś
4631 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-19 do dziś
4732 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2006-05-19 do dziś
4832 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-05-19 do dziś
4933 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2006-05-19 do dziś
5033 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2006-05-19 do dziś
5135 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2006-05-19 do dziś
5235 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO2006-05-19 do dziś
5337 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-05-19 do dziś
5437 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-05-19 do dziś
5510 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO2006-05-19 do dziś
5650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW PŁYNNYCH2006-05-19 do dziś
5764 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2006-05-19 do dziś
5867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-19 do dziś
5972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-05-19 do dziś
6072 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-05-19 do dziś
6172 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-05-19 do dziś
6272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-05-19 do dziś
6372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-05-19 do dziś
6474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-05-19 do dziś
6574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-05-19 do dziś
6610 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD2006-05-19 do dziś
6710 20 B PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2006-05-19 do dziś
6822 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2006-05-19 do dziś
6922 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-05-19 do dziś
7022 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2006-05-19 do dziś
7122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 2001-01-01 DO 2001-12-31 data złożenia 12.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 2001-01-01 DO 2001-12-31 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 2001-01-01 DO 2001-12-312002-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 17.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-05-26 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów