„EMRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000015529
Numer REGON: 016414309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2005-09-29
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/22203/5/576]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164143092001-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2001-06-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze RHB 618712001-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-08-04 do dziś
2. Adresulica AL.JANA PAWŁA II nr domu 32 nr lokalu 33 kod pocztowy 00-141 poczta WARSZAWA 2003-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.2001R.- NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA AL. KRAKOWSKA 264 W WARSZAWIE REP. A. NR 2884/2000 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 27.02.2001R. – NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA AL. KRAKOWSKA 264 W WARSZAWIE; REP. A NR 933/2001, ZMIANY DOT: PAR.7;PAR.8, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ-MARZENNA WYRZYKOWSKA W DNIU 27.02.2001R. REP. A. NR 933/20012001-06-04 do dziś
216.05.2002 R. REP. A-2838/2002, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENNA WYRZKOWSKA -NOTARIUSZ, 02-210 WARSZAWA, AL. KRAKOWSKA 264, ZMIANA PAR. 3;2002-12-04 do dziś
309.07.2003, REPERTORIUM A NR 2270/2003, NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŚNIADECKICH 10 LOK. 16 ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY2003-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZBOYAR2001-06-04 do dziś
2. ImionaMURAT2001-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość -100 RÓWNYCH UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, -ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 50000 ZŁ2001-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZBOYAR2001-06-04 do dziś
2. ImionaMURAT2001-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-06-04 do dziś
245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-06-04 do dziś
345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2001-06-04 do dziś
445 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-06-04 do dziś
545 41 Z TYNKOWANIE2001-06-04 do dziś
645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-06-04 do dziś
745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2001-06-04 do dziś
845 44 A MALOWANIE2001-06-04 do dziś
945 44 B SZKLENIE2001-06-04 do dziś
1045 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-06-04 do dziś
1151 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-06-04 do dziś
1245 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2001-06-04 do dziś
1352 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-06-04 do dziś
1452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-06-04 do dziś
1552 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-06-04 do dziś
1652 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-06-04 do dziś
1752 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-04 do dziś
1855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-06-04 do dziś
1955 30 A RESTAURACJE2001-06-04 do dziś
2055 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-06-04 do dziś
2155 40 Z BARY2001-06-04 do dziś
2255 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2001-06-04 do dziś
2345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-06-04 do dziś
2460 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-06-04 do dziś
2560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-06-04 do dziś
2660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-06-04 do dziś
2760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-06-04 do dziś
2870 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-06-04 do dziś
2970 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-06-04 do dziś
3070 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-06-04 do dziś
3174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-06-04 do dziś
3274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-06-04 do dziś
3374 40 Z REKLAMA2001-06-04 do dziś
3445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-06-04 do dziś
3574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-06-04 do dziś
3674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-04 do dziś
3785 32 B PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH2001-06-04 do dziś
3845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-06-04 do dziś
3945 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2001-06-04 do dziś
4045 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2001-06-04 do dziś
4145 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-06-04 do dziś
4245 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2004 data złożenia 17.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.-31.12.20042005-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów