SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRYZA” W SZCZECINIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000015294
Numer REGON: 001018500
Numer NIP: 8520006929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2023-03-06
Sygnatura akt[RDF/470969/23/836]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001018500 NIP 85200069292009-06-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRYZA” W SZCZECINIE2001-06-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze 20522001-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-06-13 do dziś
2. Adresulica KRAKOWSKA nr. domu 68 kod pocztowy 71-017 poczta SZCZECIN 2001-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 17.06.1982 ZMIANA 23.02.2001 R. PARAGRAFÓW: 4, 6 UST. 4, 23 UST. 3, 34, 58 UST. 3, 59 UST. 1, 124 UST. 1 I 22001-06-13 do dziś
2ZMIANA Z DNIA 28.09.2001 R. ZMIANA DOTYCZY CAŁEGO STATUTU. ZAŁĄCZONO JEDNOLITY TEKST.2002-01-29 do dziś
3UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 31.01.2002 -ZMIANA PAR. 12 UST. 3, PAR. 27 UST. 2, PAR. 37 UST. 1, SKREŚLONO PAR. 37 UST. 2, ZMIANA PAR. 53 UST. 1, PAR. 54 UST. 2,2002-04-16 do dziś
421.03.2003 R., ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO §§ OD 5 DO 1542003-06-04 do dziś
516.02.2004 R. -ZMIENIONO: § 12 (DODANO UST. 7), § 15 (ZMIANA PKT 6), § 21 (ZMIANA UST. 2 PKT 2), § 31 (ZMIANA UST. 1 I 2), § 139 (ZMIANA UST. 5).2004-05-27 do dziś
618 LUTEGO 2005 R. § 16, § 20, § 22, § 25, § 27, § 28, § 31, § 42, § 49, § 73, § 80, § 100, § 101, § 102, § 106, § 121, § 127, § 127-138 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ § 128-139, § 128, § 129, § 132, § 134, § 139-144 OTRZYMUJĄ NUMERACJE 140-145, § 141, § 142, § 144, § 145, § 145-146 OTRZYMUJE NUMERACJE 146-147, W DZIALE X SKREŚLA SIĘ ROZDZIAŁ 1 I 2 OD § 147 -150, § 151 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 148, § 148, § 152 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 149, § 149, § 153 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 150, § 150, § 154 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 151, § 151, DODAJE SIĘ § 152, 153.2005-05-17 do dziś
710 LUTEGO 2006 R.: § 15, § 20, § 22, § 24, § 27, § 33, § 57, § 72, § 73, § 75, § 100, § 101, § 102, § 104, § 126, § 140, § 143, § 144, § 145, § 150.2006-04-06 do dziś
824 MAJA 2010 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 1, UST. 2, UST. 3 PKT 1 -8, § 6 UST. 2 ZDANIE 2, § 7 PKT 2, § 8 UST. 1 -2, § 10 UST. 3, § 12 UST. 2, § 13 UST. 2, § 14 UST. 4 I UST. 5, § 15 PKT 3-10, PKT 12-13, § 15 PKT 12-13, § 16 PKT 5-15, § 17 PKT 5, § 18 UST. 2, § 21 UST. 2, § 22 UST. 1-2, UST. 2-6, § 24, § 24 UST. 1 I 5, § 25, § 25 UST. 5 -8, § 26 UST. 1 PKT 1 I UST. 2, DZIAŁ III, § 27, § 29, WSTĘP § 29 I PKT 12, § 30 -31, § 32, § 33 I UST. 1-2, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 I UST. 3, § 39, § 40 PKT 1 I 2, § 41, § 42 UST. 1 PKT 6, 10, 13, 20, 31, UST. 3, § 43, UST. 2, UST. 4, § 44, § 45, § 47, § 48, UST. 3-4, UST. 4-7, § 49 UST. 2 PKT 4, 7, 12, 14, 15, UST. 3, § 50, § 51, DZIAŁ IV § 51-73, § 63, § 64, § 66, § 67, § 68 I UST. 1, 2, 3, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 86 UST. 4 I UST. 6, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 95, § 87 UST. 1 I UST. 2, § 88, § 88 UST. 2, § 89, § 90, § 90 UST. 2, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101 UST. 1, UST. 3 I UST. 6, § 102, § 104, § 104 UST. 1, UST. 4, UST. 5, DZIAŁ IV, § 105, DZIAŁ V, § 106, § 106 UST. 3 I UST. 4, § 107, § 108, § 109, DZIAŁ VI, § 110, § 111, § 111 UST. 2, DZIAŁ VII, § 113, § 113 UST. 2 I UST. 5, § 114, § 114 UST. 1, § 115, § 115 UST. 2, § 116, § 117, § 118, § 119, DZIAŁ VIII, § 120, § 121, § 121 UST. 2, 3, § 122, § 122 UST. 3, § 123, § 123 UST. 3, § 124, § 125, § 126, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 135 I § 136, § 137, § 138, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143 UST. 1, § 145, § 146, § 147 UST. 1, 2, 4, § 148 UST. 1, § 149 PKT 3, § 149 PKT 3, § 150, § 151, § 153. -DODANO: § 12 UST. 4 PKT 6-9, UST. 8, § 15 UST. 2, 3, § 16 PKT 15, 16, § 17 PKT 6, § 20 UST. 2 PKT 8, § 30, § 39 PKT 5, § 74 UST. 6, § 77, § 80, § 98, § 99 UST. 4, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 107 UST. 3, § 146, § 155 -USUNIĘTO: § 16 PKT 4, § 23, § 24 UST. 6, § 26 UST. 1 PKT 4, § 26 UST. 3-7, § 28, § 42 PKT 11, PKT 31, § 52, § 53, § 54, § 74, § 75, § 76, § 77, § 103, § 129 UST. 3, § 127, § 144, § 1522010-07-27 do dziś
93 MARCA 2011 R. -ZMIENIONO: § 29 UST. 1, § 107 UST. 2 PKT 2, § 129 UST. 7, § 138, § 150 UST. 5, 6, 7, § 152 UST. 1 PKT 1 -USUNIĘTO: § 48 UST. 2 PKT 13 -DODANO: § 41 UST. 1 PKT 6, § 130 UST. 52011-05-25 do dziś
1028 LUTEGO 2012 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 3 PKT 4; § 8 UST. 1, UST. 2; § 13 UST. 2; § 14; § 16 PKT 16; § 20 UST. 2 PKT 4; § 24 UST. 4, UST. 5 O POWTÓRZONEJ NUMERACJI, UST. 8; § 26 UST. 10; § 28 UST. 3 PKT 2; § 29 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE; § 31 UST. 6 ZDANIE PIERWSZE IN FINE; § 42 UST. 2; § 43; § 61 UST. 6; § 67 UST. 3 IN FINE; § 70 UST. 8 IN FINE; § 73 UST. 3 PKT 1; § 82 UST. 1; § 121 UST. 5 PKT 3 IN FINE; § 135 UST. 3; § 140 UST. 4; § 155. -DODANO: § 15 UST. 4; § 31 UST. 8; § 41 PKT 32; § 135 UST. 4; § 150 UST. 5 PKT 5; § 155 UST. 2 -USUNIĘTO: § 26 UST. 9; § 31 UST. 6 LIT. D); § 61 UST. 5; § 76 UST. 52012-07-06 do dziś
1107 LUTEGO 2013 R. - ZMIANA TREŚCI § 31 UST. 72013-03-26 do dziś
12ZMIANA DOKONANA W DNIU 12.02.2015 R. PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRYZA” W SZCZECINIE. - ZMIENIONO: §14 UST.2; §31 UST.1; §42 UST.1; §42 UST.4; §45; §51 PKT 4; §58 UST.1; §59. - USUNIĘTO: §19 UST.1. - DODANO: W §48 UST.2 PKT 18); W §57 UST.4; W §58 UST.1 PKT 5.2015-10-15 do dziś
1326 PAŹDZIERNIKA 2017 - PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SM „BRYZA” W SZCZECINIE UCHYLA SIĘ: §§ 12,13,14,17,20,21,22,23,77,78,79,80,81,85; W §15 UST.4 UCHYLA SIĘ; W §16 UCHYLA SIĘ PKT 2; W §26 UCHYLA SIĘ UST.3 I 5; W §41 UST.1 UCHYLA SIĘ PKT 14, W §48 UST.2 UCHYLA SIĘ PKT 1; W §70 UST.9 UCHYLA SIĘ PKT 2; W §86 UCHYLA SIĘ UST.7; W §150 UCHYLA SIĘ UST.1,2,3,6,7; ZMIANA: W §18 UST.12018-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2014-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-04 do dziś
21. NazwiskoWĄSIK2001-06-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2001-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-06-13 do dziś
31. NazwiskoKLAZURA2001-06-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-13 do dziś
41. NazwiskoOGRODNIK2001-06-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA2001-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARĘZA2021-01-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYŁKO2021-01-05 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIEJEW2021-01-05 do dziś
2. ImionaADRIANA BARBARA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKA2021-01-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2021-01-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKWA2021-01-05 do dziś
2. ImionaJÓZEF ROMUALD2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOREK REDER2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WIESŁAWA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELENCEWICZ2021-01-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARYCZAK2021-01-05 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYRENICZ2021-01-05 do dziś
2. ImionaANHELLI2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2018-09-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERA2018-09-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANECKI2018-09-14 do dziś
2. ImionaWINCENTY AUGUSTYN2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoDURKA2010-07-07 do dziś
2. ImionaRENATA2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE2010-07-07 do dziś
21. NazwiskoJACKOWSKA2021-06-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE - PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS FINANSOWO - EKSPLOATACYJNYCH2021-06-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-02 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-02 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-02 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 14.02.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-05-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-14 do dziś
5data złożenia 22.02.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-13 do dziś
6data złożenia 19.02.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
7data złożenia 08.02.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-03-27 do dziś
8data złożenia 06.03.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-20 do dziś
9data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-08-27 do dziś
10data złożenia 15.03.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-03-17 do dziś
11data złożenia 13.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-19 do dziś
12data złożenia 18.02.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-02-25 do dziś
13data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
14data złożenia 20.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
15data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
16data złożenia 01.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
17data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
18data złożenia 21.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-21 do dziś
19data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
20data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
21data złożenia 10.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
22data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
21 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-03-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-03-27 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-20 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-08-27 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-03-17 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-19 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-02-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-03-14 do dziś
42005 R.2006-03-13 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
62007 ROK2008-03-27 do dziś
701.01.2009 DO 31.12.20092010-08-27 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-03-17 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-19 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-02-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów