FIRMA HANDLOWA NOTUS KUŁAK, LASAK, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000015051
Numer REGON: 290503526
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-04-26
Sygnatura akt[RDF/483850/23/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA NOTUS KUŁAK, LASAK, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA2001-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2001-05-28 do dziś
2. Adresulica LEGNICKA nr. domu 28 miejscowość KIELCE kod pocztowy 25-324 poczta KIELCE kraj POLSKA 2001-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 2 STYCZNIA 1991 ROKU. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 26 MARCA 2001 ROKU ORAZ 16.05.2001 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŁAK2001-05-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ARKADIUSZ2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASAK2001-05-28 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2001-05-28 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY2001-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2001-05-28 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŁAK2001-05-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ARKADIUSZ2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASAK2001-05-28 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-05-28 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-05-28 do dziś
322 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-05-28 do dziś
451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2001-05-28 do dziś
552 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-05-28 do dziś
652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2001-05-28 do dziś
752 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2001-05-28 do dziś
851 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-05-28 do dziś
952 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-05-28 do dziś
1052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-05-28 do dziś
1151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-06-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
4data złożenia 01.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
5data złożenia 22.05.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
6data złożenia 03.04.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
7data złożenia 29.04.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-05-28 do dziś
8data złożenia 29.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
9data złożenia 09.05.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
10data złożenia 24.05.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
11data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
12data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
15data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
18data złożenia 26.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-05-28 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2OD 31.12.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów