LA RESERVE KATARZYNA GAFOS, STRATIS GAFOS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000015032
Numer REGON: 191036981
Numer NIP: 5851015027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519557/23/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1910369812003-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA RESERVE KATARZYNA GAFOS, STRATIS GAFOS SPÓŁKA JAWNA2014-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2014-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica GRANICZNA nr domu 49 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2014-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101 MARZEC 19962001-05-28 do dziś
215.05.2003 R. ZMIENIONO PAR. 1 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2003-06-26 do dziś
315.12.2009 R., ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY2010-01-05 do dziś
431.12.2013 R., ZMIANA § 1 I 20, 17.01.2014 R., ZMIANA § 1 PKT. 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale1 MARZEC 1996- UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISU ART 626 I 26 PAR 3 I 4 USTAWY Z DNIA 15.09.2000 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, ANEKSEM Z DNIA 12 MARCA 2001 R.2001-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLA RESERVE KATARZYNA GAFOS, PRZEMYSŁAW ROMANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2001-05-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-28 do dziś
3. Numer w rejestrze79142001-05-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W SOPOCIE2001-05-28 do dziś
5. Numer REGON1910369812001-05-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFOS2001-05-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFOS2014-02-06 do dziś
2. ImionaSTRATIS2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFOS2014-02-06 do dziś
2. ImionaSTRATIS2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFOS2001-05-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-05 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-05 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-01-05 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-01-05 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-05 do dziś
647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-05 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-01-05 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-01-05 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów