GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA „ERWIN” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000014519
Numer REGON: 190475773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16500/22/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ SZTANDERA I ANETA SZTANDERA HURTOWNIA „ERWIN” SPÓŁKA JAWNA2004-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2001-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. GDAŃSKA nr domu 123A nr lokalu 123A kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2017-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 MARCA 20012001-05-24 do dziś
226.08.2004 UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO PAR. 1 I PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2004-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY GRZEGORZ SZTANDERA I ANETA KRZYSIAK DNIA 15 MARCA 2001 ROKU PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZEGORZ SZTANDERA I ANETA KRZYSIAK HURTOWNIA „ERWIN” SPÓŁKA CYWILNA2001-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-24 do dziś
3. Numer w rejestrze4322/942001-05-24 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA WEJHEROWO2001-05-24 do dziś
5. Numer REGON1904757732001-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTANDERA2001-05-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIECZYSŁAW2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTANDERA2004-09-20 do dziś
2. ImionaANETA MARIA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-09-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-09-20 do dziś
NIE2004-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ WSPÓLNIKA GRZEGORZA SZTANDERĘ -SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTANDERA2001-05-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIECZYSŁAW2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2020-07-31 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2020-07-31 do dziś
346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2020-07-31 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-07-31 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-31 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-31 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01-01-2003 -31-12-2003 data złożenia 27.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2003 -31-12-20032004-05-05 do dziś
3data złożenia 29.11.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-12-05 do dziś
4data złożenia 29.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-05 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-07-10 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
7data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-08 do dziś
8data złożenia 13.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-10-05 do dziś
9data złożenia 06.11.2012 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2012-11-14 do dziś
10data złożenia 06.11.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.2012-11-14 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
13data złożenia 01.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-12-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-07-10 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-10-05 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2012-11-14 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.2012-11-14 do dziś
6OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-12-05 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-12-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-07-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-10-05 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2012-11-14 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.2012-11-14 do dziś
9OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-10-012022-10-28 do dziś