ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000014339
Numer REGON: 531363177
Numer NIP: 7542524950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu98Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391091/22/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531363177 NIP 75425249502007-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA2001-07-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 32582001-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2001-07-18 do dziś
2. Adresulica HARCERSKA nr domu 15 kod pocztowy 45-118 poczta OPOLE 2001-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.05.1998 R, NOTARIUSZ ANNA NIEDUŻAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3669/19982001-07-18 do dziś
218.05.2001 R., REP. A NR 2833/2001, NOT. WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, UL. KOŁŁĄTAJA 11. ZMIANY STATUTU: PAR. 4, 8, 20, 21, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 25.2001-09-13 do dziś
330.10.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ RENATĄ PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 8762/2001. -ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI, -DODANO DO STATUTU SPÓŁKI: PAR. 7 UST. 6, 7, 8; PAR. 8 UST. 6, 7, 8; PAR. 8/1 UST. 7.2001-11-19 do dziś
422.01.2002 R., NOTARIUSZ LESŁAW MUC, KANCELARIA NOTARIALNA W NAMYSŁOWIE, REP. A NR 380/2002 -ZMIENIONO PAR. 7 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. DODANO DO STATUTU SPÓŁKI: PAR. 7 UST. 9; PAR. 7 UST. 10; PAR. 7 UST. 11; PAR. 8 UST. 9; PAR. 8 UST. 10; PAR. 8 UST. 11.2002-03-28 do dziś
514.05.2002 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3116/2002 -ZMIENIONO: PAR. 19 UST. 2 PKT K) STATUTU SPÓŁKI2002-06-25 do dziś
623.10.2002 R., NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 7402/2002 ZMIANA PAR. 7 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI; DODANO PAR. 7 UST. 12, PAR. 8 UST. 12.2002-11-28 do dziś
720.01.2003 R., NOTARIUSZ ADAM SOKOŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KLUCZBORKU, REP. A NR 430/2003 ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 2, PAR. 7 UST. 12, PAR. 8 UST. 12; -W PAR. 7 UST. 12 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 13, W PAR. 8 UST. 12 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 132003-03-21 do dziś
818 LISTOPADA 2003 R., NOTARIUSZ ADAM SOKOŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KLUCZBORKU, REP. A NR 8617/2003, ZMIENIONO PARAGRAF 7 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI, DODANO DO STATUTU SPÓŁKI PARAGRAF 7 UST. 14 ORAZ PARAGRAF 8 UST. 14.2004-01-26 do dziś
901.07.2004 R. ASESOR NOTARIALNY IGOR FRĄSZCZAK-ZASTĘPCA NOTARIUSZA WALDEMARA MYGI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 5679/2004. -ZMIENIONO: PAR. 1 UST. 2; PAR. 2 UST. 2; PARAGRAFY: 7; 8; 9; 10; 12; 14; PAR. 15.UST. 1; PAR. 15 UST. 5; PAR. 15.UST. 6; PAR. 15.UST. 11; PAR. 16 PKT 6; PAR. 17; PAR. 18 UST 1; PAR. 19; PAR. 20 UST. 1, 2 I 3; PAR. 20 UST. 7; PAR. 20 UST. 12; PAR. 21 UST. 2; PAR. 21 UST. 6 I 7; PAR. 21 UST. 9; PAR. 24; PAR. 25. TYTUŁOWI ROZDZIAŁU I NADAJE SIĘ NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: „ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE”; TYTUŁOWI ROZDZIAŁU III NADAJE SIE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: „ROZDZIAŁ III. KAPITAŁY I FUNDUSZE”; PO PAR. 11 NASTĘPUJE ROZDZIAŁ „OBRÓT AKCJAMI”.2004-07-26 do dziś
1023.05.2005 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3583/2005, ZMIENIONO PAR. 8 UST. 1, DODANO PAR. 8 UST. 14, PAR. 9 UST. 15. 03.06.2005 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3991/2005, ZMIENIONO PAR. 21 UST. 7 STATUTU. R u b . 8 K a p i t a ł z a k ł a d o w y w y k r e ś l i ć :2005-07-07 do dziś
11155479400,00 PLN2005-07-07 do dziś
123. 15547942005-07-07 do dziś
135. 155479400,00 PLN2005-07-07 do dziś
1426.06.2007 R. NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 6531/2007, ZMIENIONO PAR. 5 STATUTU SPÓŁKI2007-09-13 do dziś
1515.11.2011 R., REP. A NR 9295/2011, NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU ZMIENIONO W PAR. 8 UST. 1 ORAZ DODANO PAR. 8 UST. 15 I PAR. 9 UST. 16.2011-12-30 do dziś
1616.11.2016R. NOTARIUSZ KATARZYNA OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 11357/2016 - ZMIENIONO § 19 UST. 2 LIT. K, § 20 UST. 2, § 20 UST. 12 LIT. G, § 21, DODANO § 19 UST. 2 LIT. N-P, § 20 UST. 1.1 - 1.3, § 20 UST. 12 LIT. J-K, USUNIĘTO § 7 UST. 2, § 9, § 11, § 14, § 15, § 17, § 20 UST. 12 LIT. I, § 222016-12-20 do dziś
1720.01.2017R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 499/2017 - ZMIANA: §5, §20 UST.12017-03-07 do dziś
1820.01.2017R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 499/2017 - W §20 DODANO UST.1 [4]2017-05-23 do dziś
1928.01.2020R. NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 725/2020 - ZMIENIONO § 20 UST. 1[4], DODANO § 20 UST. 1[5], § 20 UST. 1[6], § 20 UST. 1[7]2020-03-11 do dziś
2010.06.2020R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3760/2020 - ZMIANA § 5, § 20 UST. 9, § 20 UST. 10B, § 20 UST. 10C, § 232020-06-24 do dziś
2128.06.2021R. REP. A NR 4184/2021, KN W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, ZMIENIONO § 5 STATUTU2021-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-07-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego101441100 PLN2001-07-18 do dziś
155066600,00 PLN2004-01-26 do dziś
155480000,00 ZŁ2011-12-30 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego159066600,00 PLN2004-07-26 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji15506662004-01-26 do dziś
15548002011-12-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego155066600,00 PLN2004-01-26 do dziś
155480000,00 ZŁ2011-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty90141100 PLN2001-07-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta100 PLN2001-07-18 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem101441100 PLN2001-07-18 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty13920500,00 PLN2001-11-19 do dziś
31. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty36007500,00 PLN2002-03-28 do dziś
41. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1669700,00 PLN2002-11-28 do dziś
51. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty615600,00 PLN2003-03-21 do dziś
61. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1412100,00 PLN2004-01-26 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiD2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii296032001-11-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiE2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1015622001-11-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiF2001-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii80402001-11-19 do dziś
41. Nazwa serii akcjiA2002-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1130002002-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-28 do dziś
51. Nazwa serii akcjiB2002-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii336162002-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-28 do dziś
61. Nazwa serii akcjiC2002-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8677952002-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-28 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2002-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12362002-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-28 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2002-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1993992002-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-28 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2002-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1594402002-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-28 do dziś
101. Nazwa serii akcjiK2002-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii166972002-11-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-11-28 do dziś
111. Nazwa serii akcjiJ2003-03-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii61572003-03-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-03-21 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2004-01-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii141212004-01-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-01-26 do dziś
131. Nazwa serii akcjiM2005-07-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii41282005-07-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-07-07 do dziś
141. Nazwa serii akcjiN2011-12-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii62011-12-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-12-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, LECZ WYŁĄCZNIE W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ. DO NABYCIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NIEPRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWICZ2019-09-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS.OPERACYJNYCH2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2017-01-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-18 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoĆWIRZEŃ SZYMAŃSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaRENATA MAŁGORZATA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-21 do dziś
21. NazwiskoWYSTRACH ŚMIECHOWSKA2001-07-18 do dziś
2. ImionaEWELINA2001-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-18 do dziś
31. NazwiskoZIEGLMAYER2020-07-07 do dziś
2. ImionaDANIELA2020-07-07 do dziś
41. NazwiskoPAASCH2019-09-17 do dziś
2. ImionaMANFRED2019-09-17 do dziś
51. NazwiskoKONIECZNY2019-03-27 do dziś
2. ImionaMAREK ROMAN2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-27 do dziś
61. NazwiskoCZYCZYŁO2016-07-05 do dziś
2. ImionaJAKUB MATEUSZ2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-05 do dziś
71. NazwiskoMAJKUT2015-03-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2015-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-04 do dziś
81. NazwiskoCENTKOWSKA2013-06-11 do dziś
2. ImionaADRIANNA BARBARA2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-11 do dziś
91. NazwiskoMNICH2009-07-03 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2009-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWĄSIEL2019-09-16 do dziś
2. ImionaBARBARA HELENA2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2019-09-16 do dziś
21. NazwiskoGUMIŃSKI2020-03-31 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2020-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-03-07 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-03-07 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-07 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-03-07 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-03-07 do dziś
636 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2017-03-07 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-07 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-07 do dziś
926 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2017-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 10.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 13.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 14.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-07 do dziś
5data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-20 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
8data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
9data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-23 do dziś
10data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
11data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
12data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-11 do dziś
13data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
17data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
19data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
20data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
21data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
22data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
23data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
24data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
25data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
26data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
27data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-06-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-20 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-20 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-12-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ECO ŻAGAŃ SP. Z O.O. W ŻAGANIU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ -ECO S.A. W OPOLU WRAZ Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ECO S.A. W OPOLU. POŁĄCZENIE ODBYWA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI ZAWARTEJ W ART. 514 ORAZ ART. 516 PAR. 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ECO S.A. W OPOLU W DNIU 15.11.2011 R., PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 9295/2011.2011-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów