GRUPA WYDAWNICTWO POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000014292
Numer REGON: 192021450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400302/22/866]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP1920214502001-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WYDAWNICTWO POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr. w rejestrze 145922001-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2001-05-24 do dziś
2. Adresulica GDAŃSKA nr. domu 32 miejscowość TCZEW kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj POLSKA 2001-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119-05-2000, BEATA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, UL. PADEREWSKIEGO 19D/3, REPERTORIUM A NR 1827/2000 29-12-2000, GABRIELA WILBIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. POBIELAŃSKA 16/3, REPERTORIUM A 4848/2000- ZMIANA PAR. 8, PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2001-05-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY NUMER A 1237/2006 Z DNIA 20.03.2006 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ JOLANTA CEJROWSKA NOTARIUSZ W TCZEWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 8/1 ZMIENIONO PAR. 7, SKREŚLONO PAR. 112006-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-24 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiBRAK INNEGO PISMA2001-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2001-05-24 do dziś
2. ImionaCZESŁAW IRENEUSZ2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 98.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.844.000,00 (W TYM: 97.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.740.000,00 NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOIŚCI ŁĄCZNEJ Z CZYŻEWSKĄ IWONĄ)2001-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKA2001-05-24 do dziś
2. ImionaIWONA2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 97.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.740.000,00 NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z CZYŻEWSKIM CZESŁAWEM2001-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9844000 PLN2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19740000 PLN2001-05-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI, PROKURENT SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCZYŻEWSKA2006-05-24 do dziś
2. ImionaIWONA2006-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-05-24 do dziś
222 23 INTROLIGATORSTWO2001-05-24 do dziś
322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-05-24 do dziś
422 24 SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2001-05-24 do dziś
522 25 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2001-05-24 do dziś
665 21 LEASING FINANSOWY2001-05-24 do dziś
770 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2001-05-24 do dziś
872 INFORMATYKA2001-05-24 do dziś
972 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-05-24 do dziś
1074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-05-24 do dziś
1174 40 REKLAMA2001-05-24 do dziś
1222 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-05-24 do dziś
1392 20 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2001-05-24 do dziś
1492 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2001-05-24 do dziś
1522 12 WYDAWANIE GAZET2001-05-24 do dziś
1622 13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-05-24 do dziś
1722 14 WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-05-24 do dziś
1822 15 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-05-24 do dziś
1922 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2001-05-24 do dziś
2022 21 DRUKOWANIE GAZET2001-05-24 do dziś
2122 22 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-05-24 do dziś
2270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-05-24 do dziś
2370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 04.10.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20012002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 13.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R.2003-11-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 05.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-11-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-09-07 do dziś
5data złożenia 20.03.2007 okres 20052007-04-11 do dziś
6data złożenia 29.03.2007 okres 20062008-04-03 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-13 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 20082009-07-07 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-09-23 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-19 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 20112012-07-23 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 20122013-09-17 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
18data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
19data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
20data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
21data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
22data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-11-20 do dziś
220052007-04-11 do dziś
320062008-04-03 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-13 do dziś
520082009-07-07 do dziś
62009 ROK2010-09-23 do dziś
7ZA 2010 ROK2011-07-19 do dziś
820112012-07-23 do dziś
920122013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-11-20 do dziś
220052007-04-11 do dziś
320062008-04-03 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-13 do dziś
520082009-07-07 do dziś
62009 ROK2010-09-23 do dziś
7ZA 2010 ROK2011-07-19 do dziś
820112012-07-23 do dziś
920122013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów