BOTTARI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000014233
Numer REGON: 010941261
Numer NIP: 5241015508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/345145/21/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010941261 NIP 52410155082008-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTTARI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY nr. w rejestrze 433432001-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina RADZIEJOWICE miejscowość RADZIEJOWICE-PARCEL2008-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZIEJOWICE-PARCEL ulica DŁUGA nr domu 7 kod pocztowy 96-325 poczta RADZIEJOWICE kraj POLSKA 2008-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 1995 R. KANCELARIA NOTARIALNA ZENON MARMAJW WARSZAWIE REP. A-800/95 ZMIENIONO PAR. 2, 8, 17, 24.2001-05-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 GRUDNIA 2002 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ KOROBOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SOLARIEGO 1 LOK.207 W WARSZAWIE, REP. A NR 3625/2002, ZMIANA POLEGAJĄCA NA DODANIU PAR. 16 I PAR. 17 W NOWYM BRZMIENIU2003-02-04 do dziś
305.09.2008 R., REP. A NR 11663/2008, ASESOR NOTARIALNY ARTUR SZADKOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA-MAGDALENY KOROBOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENY KOROBOWICZ W WARSZAWIE, PRZY UL. SOLARIEGO 4, 02-070 WARSZAWA, ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 3 I PAR. 92008-09-29 do dziś
405.03.2009 ROK, REP. A 1649/2009, PRZED MAGDALENĄ KOROBOWICZ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. SOLARIEGO 4 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, USUNIĘTO PAR. 7 UST. 3, PAR. 10.2009-03-19 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.05.2011 ROKU REP. A 5904/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ KOROBOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SOLARIEGO 4, ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 2, PAR. 26.2011-07-04 do dziś
615.05.2019 R., REP. A NR 3910/2019, NOTARIUSZ JUDYTA BANASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. DODANO: PKT 36) W § 7 UST. 1.2019-06-17 do dziś
726.02.2020 R., REP. A NR 3500/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7, § 8, § 9 UST.2.2020-03-20 do dziś
826 MAJA 2021 ROKU, REP. A NR 3858/2021, MAREK PIWKO, ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPCA MAGDALENY KOROBOWICZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ W WARSZAWIE, ZMIANA § 7.1, § 8, § 9.2 I § 17 UMOWY SPÓŁKI, USUNIĘCIE § 12 Z UMOWY SPÓŁKI.2021-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENIOR INVESTMENTS S.R.L.2014-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17.407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.740.700,00 ZŁ2021-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA. ATLANTIS S.A.2001-05-25 do dziś
3
2. ImionaSENIOR INVESTMENTS S.A.2002-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3.736 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 373.600 ZŁ (TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2002-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1887600,00 ZŁ2021-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1337900 PLN2001-05-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES-JEDNOOSOBOWO, PROKURENT-JEDNOOSOBOWO2001-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTTARI2001-05-25 do dziś
2. ImionaPAOLO2001-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMICHNOWSKA2001-05-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA STANISŁAWA2001-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-05-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-19 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-19 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-03-19 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-03-19 do dziś
547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-19 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-19 do dziś
773 1 REKLAMA2009-03-19 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-03-19 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-19 do dziś
1045 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-14 do dziś
5data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
6data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
9data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
11data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
17data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-10-31 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów