P. PSANS-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000013711
Numer REGON: 634202135
Numer NIP: 7842172484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/529362/23/576]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaP. PSANS-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2008-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica SPICHRZOWA nr domu 3 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2008-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2001R. NOTARIUSZ W KANCELARII NOTAIALNEJ S.C. MAŁGORZATA RADZIUK, ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, NR REPR. A-1706/20012001-05-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2002 R., REP. A 8036/2002, SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KRZYSZTOFEM KUBISZEWSKIM, W KANCELARII NOTARIALNEJ S. C. MAŁGORZATA RADZIUK, ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, ZMIENIONO PARAGRAFY 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, USUNIĘTO PARAGRAF 22, A PARAGRAFOM 23, 24 I 25 NADANO NOWĄ NUMERACJĘ 22, 23 I 24.2002-10-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 10.12.2007 R. NUMER REPERTORIUM A 21741/2007 KRYSTYNA GRUCHALSKA ZASTĘPCA ANNY SYPNIEWSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GNIEŹNIE UL. FRANCISZKAŃSKA 8 ZMIANA DOTYCZY PARAGRAFU 32008-02-05 do dziś
422.06.2016R., REP. A NR 3102/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ GRUCHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE - ZMIENIONO: §8 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaREGIS ANDRE2002-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2015-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIGOT2002-10-22 do dziś
2. ImionaSTEPHANE MARIE2002-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ2015-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUSTO POL SPÓŁKA AKCYJNA2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2304786922002-10-22 do dziś
4. Numer KRS0000097697 2002-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2015-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-22 do dziś
4
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 900 X 50 ZŁ = 45.000 ZŁ2001-05-22 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERY TRENTESAUX INDUSTRIES2001-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000 PLN2001-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1570000 PLN2001-05-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRENTESAUX2004-09-17 do dziś
2. ImionaREGIS ANDRE2004-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIGOT2002-10-22 do dziś
2. ImionaSTEPHANE MARIE2002-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2016-10-25 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-25 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-25 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-10-25 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 21.02.2001 -31.12.20012002-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
6data złożenia 06.09.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
9data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
10data złożenia 06.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
12data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
5OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W POZNANIU nr SYGN. AKT: XV GU 61/07 data 06.07.20072007-10-17 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN AKT XI GUP 48/08 POSTANOWIENIE Z DNIA 15.10.2008 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU data 15.10.20082012-02-29 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2007-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów