FIRMA HANDLOWA T.B.GAJTKOWSCY, W.KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000013706
Numer REGON: 870177696
Numer NIP: 8790174080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/493008/23/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA T. B. GAJTKOWSCY, W. KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica TOWAROWA nr domu 5A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.02.20012001-05-22 do dziś
211.09.2006 ROK -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W PUNKCIE 5.2006-09-22 do dziś
321.12.2009 R.; ZMIENIONO PUNKT 5 UMOWY SPÓŁKI2010-06-29 do dziś
415.06.2012 R., ZMIENIONO PUNKT 4, 5 UMOWY.2012-07-16 do dziś
505.05.2014 R., ZMIANA PUNKTU 4.2014-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJTKOWSKI2001-05-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJTKOWSKA2001-05-22 do dziś
2. ImionaTERESA2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2001-05-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJTKOWSKI2001-05-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJTKOWSKA2001-05-22 do dziś
2. ImionaTERESA2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2001-05-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2001-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-06-29 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-29 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-29 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-29 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-06-29 do dziś
646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-06-29 do dziś
746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-06-29 do dziś
846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-06-29 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-16 do dziś
1046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2022-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 13.07.20052005-08-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
6data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-29 do dziś
7data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
9data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
10data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
11data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
13data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
15data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
17data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
18data złożenia 29.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-29 do dziś
19data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
20data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-29 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
501.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów