LA RESERVE WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000013686
Numer REGON: 017298319
Numer NIP: 9512013536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519568/23/980]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0172983192003-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA RESERVE WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2014-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica GRANICZNA nr domu 49 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8.11.2000R. REPERTORIUM A NR 11066/2000 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ORDYNACKA 9, ANNA EWA DAŃKO -ROESLER AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2000R. REPERTORIUM A NR 12750/2000 KANCELARIA NOTARIALNA W W-WIE UL. ORDYNACKA 9. ANNA EWA DAŃKO -ROESLER AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.04.2001R. REPERTORIUM A NR 927/2001, NOTARIUSZ JACEK WRONA, SOPOT UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR 746/1 -TEKST JEDNOLITY2001-05-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 11.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 4744/2009, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CZYŻEWSKI, UL. WILANOWSKA 1, 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA, ZMIENIONY ZOSTAŁ PARAGRAF 6 UMOWY SPÓŁKI2010-01-05 do dziś
307.04.2014 R., REP. A NR 1042/2014, NOTARIUSZ TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ, UL. WILANOWSKA 1, ZMIANA § 3, TEKST JEDNOLITY2014-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA RESERVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905976602001-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH2001-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE PREZES ALBO DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2001-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFOS2003-03-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2003-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-05 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-01-05 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-05 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-01-05 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-05 do dziś
647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-05 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-01-05 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-05 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-01-05 do dziś
1073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-01-05 do dziś
1147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-05 do dziś
1293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 24.05.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 24.05.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
5data złożenia 19.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
6data złożenia 23.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-31 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
8data złożenia 03.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
9data złożenia 05.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
11data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-09 do dziś
12data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
13data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
18data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-04-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 24.05.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-01-31 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-04-09 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów